Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov

01.08.2018
Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov

Rodáci zo Stariny sa 8. júla stretli na odpustovej slávnosti v zaniknutej obci Zvala na mieste pôvodného murovaného chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi  a Pavlovi.

Svätú liturgiu slávil Milan Chautur CSsR, košický eparcha a rodák z Veľkej Poľany, spolu s kňazmi z okolitých farností. Vyzdvihol životný príbeh apoštola Petra, ktorý aj napriek tomu, že Ježiša zaprel, neskôr svedčil o ňom až do konca svojho života, čo potvrdil mučeníckou smrťou. Prítomným veriacim pripomenul 50. výročie od obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi, keď  prevzali naspäť do svojich rúk pôvodný chrám stojaci vo Zvale.

Veriaci počas rokov prenasledovania svedčili o svojej viere spolu s blahoslavenými biskupmi a mučeníkmi.  Po archijerejskej liturgii nasledovalo krátke poďakovanie rodákov eparchovi za jeho prítomnosť na stretnutiach s nimi. Vysluhovanie sviatosti zmierenia, slávenie liturgie, ale tiež čas strávený pri spoločných obedoch si úprimne vážia. Stretnutie zakončila modlitba panychídy za zosnulých rodákov.

 

Richard Fučko.