Z Vašej pošty

Milí čitatelia, po návšteve Svätého Otca nám stále prichádzajú listy vďaky za jednotlivé čísla Katolíckych novín i osobné povzbudenia. Potešili nás slová 82-ročného Františka: „Vaše noviny majú vysokú úroveň. Ďakujem za ich kvalitu, duchovnú cenu a odbornosť príspevkov.“
Peter Slovák 08.10.2021
Z Vašej pošty

V podobnom duchu nám píše Ľudmila: „Nedá mi, aby som vám nepoďakovala za peknú letnú súťaž so sv. Jozefom. Katolícke noviny nám vaším pričinením prinášajú veľa duchovných povzbudení a informácií o živote Cirkvi.

Ďakujem tiež všetkým kňazom, ktorí sa vyjadrujú k rôznym témam, usmerňujúcim náš duchovný život. Zvlášť som privítala prílohu Deň Pána, kde v liturgii týždňa sú uvádzané čísla čítaní a evanjelia na každý deň.

Podľa toho si ich môžem vyhľadať vo Svätom písme. Je to pre mňa veľká pomoc aj preto, že už horšie počujem. Katolícke noviny odoberám veľa rokov a som tiež členkou SSV od roku 1992.

Zo srdca vám ďakujem za obetavú prácu, nech vás naplní Duch Svätý svojimi darmi, dobrotivý a milosrdný nebeský Otec požehná a ochraňuje naša drahá nebeská Matka – Sedembolestná Panna Mária.“

Rodina z Krupiny zase pridala tieto slová vďaky v originálnom vystrihnutom srdiečku: „Ďakujeme vám za nádherné, veľmi hodnotné Katolícke noviny. Pretvárajú nás a aj nás robia lepšími už dlhé roky. Nech vám to náš nebeský Otec odplatí. Vieme, že máte plné ruky práce najmä pri návšteve Svätého Otca Františka (aj my budeme v Šaštíne). Ste v našich modlitbách.“ Opätujeme a tiež všetkých zahŕňame do našich prosieb. Prosíme však o pochopenie, že nie všetko a vždy sme schopní z vašej pošty uverejniť.