Za pátrom Jozefom Kyselicom zostalo veľa dobra

V nočných hodinách v sobotu 23. októbra odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi významný kňaz zo Spoločnosti Ježišovej Jozef Kyselica. Narodil sa 7. januára 1949 v Neporadzi, okres Trenčín.

Jaroslav Ondráš 25.11.2021
Za pátrom Jozefom Kyselicom zostalo veľa dobra

Snímka: Archív Jaroslava Ondráša

Keďže pochádzam z tej istej dediny, poznal som Jozefa už od mojich detských čias, keď on bol ešte bohoslovec bratislavského seminára. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil tajne, pretože v tej dobe to riadnym spôsobom nebolo možné. Jeho primície v roku 1973 boli pre mňa prvé, na ktorých som bol prítomný.

Ja som v tom roku pristúpil k prvému svätému prijímaniu. Presne o 20 rokov neskôr som pred svojimi rodákmi slávil primičnú svätú omšu aj ja. Páter Jozef Kyselica do nežnej revolúcie pôsobil v pastorácii ako kňaz Nitrianskej diecézy v rôznych farnostiach.

Po páde komunizmu sa aj on podobne ako mnohí ďalší mohol verejne začleniť do rehole jezuitov a vykonávať činnosť v tejto komunite v mnohých úlohách, ktoré mu boli zverené. V rokoch 1997 – 2003 vykonával funkciu provinciálneho predstaveného jezuitov na Slovensku.

Bol tiež špirituálom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Popritom pokračoval v ďalších štúdiách a pôsobil ako pedagóg na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave i na Teologickom inštitúte sv. Gorazda v Nitre. Nezabúdal ani na svojich rodákov v Neporadzi.

Často, keď mu to len bolo možné, prichádzal medzi svojich, kde sa narodil i vyrastal. Rád sa s nimi pozhováral o ich životných radostiach i starostiach. Veľakrát, zvlášť počas dovoleniek, sme sa stretli a spoločne slávili sväté omše pred rodákmi v neporadzskom kostolíku.

Ako starší spolubrat a skúsený kňaz aj z pastorácie vo farnostiach bol mi vždy príkladom, povzbudením aj poradcom v mnohých záležitostiach, najmä v prvých rokoch môjho kňazského života.

Kňaza a rehoľníka Jozefa Kyselicu pochovali v Ivanke pri Dunaji, na miestnom cintoríne v časti vyhradenej pre hroby rehoľnej spoločnosti.