Zorganizovali malú púť s veľkým srdcom

V čase tradičnej levočskej púte, ktorá sa tohto roku nemohla konať pre pandémiu koronavírusu, sa 4. júla uskutočnila pešia púť Brezovička - Bišar.
Pavol Kall 07.08.2020
Zorganizovali malú púť s veľkým srdcom

Na vrchole Bišaru celebroval svätú omšu Jozef Žvanda (vľavo), Miroslav Martoňák (v strede) a Pavol Zaťko (vpravo). Snímka: Blažej Bujňák

Pútnici sa vybrali na desať kilometrov dlhú trasu, aby na vrchu Bišar oslavovali Pána modlitbou i piesňami a prosili Pannu Máriu o pomoc v každodennom živote.

Hlavná iniciatíva na túto udalosť vzišla od skalného levočského pútnika Blažeja Bujňáka a rovnako zanietenej rodiny Tomčíkovcov z Brezovičky. K zrealizovaniu myšlienky sa pridal aj kňaz Jozef Žvanda z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Motto púte znelo: Keby ste vedeli, ako vás milujem, plakali by ste od radosti. Tieto slová nájdeme aj na mariánskom stĺpe pri nohách Panny Márie z Medžugoria. Jej socha sa nachádza práve na Bišari a bola požehnaná pred niekoľkými rokmi.

Program púte pozostával zo svätej omše, z katechézy a korunky Božieho milosrdenstva. Svätú omšu slávil Jozef Žvanda, Miroslav Martoňák z farnosti Brezovička a Pavol Zaťko z farnosti Brutovce. V homílii sa pútnikom prihovoril hlavný celebrant Jozef Žvanda. Hovoril o mariánskom rúchu, ktoré dostal počas Svetových dní mládeže v Paname, a priblížil aj svoje putovanie do Santiaga de Compostela, kde mal úraz. Zažil tam ústretovosť a dobrosrdečnosť od cudzích ľudí a zároveň pocítil veľkú pomoc od Panny Márie. Neskôr sa s touto láskavosťou stretol aj počas svojho pobytu v ružomberskej nemocnici.

Na púti sa zúčastnilo okolo 120 pútnikov nielen zo spomínaných farností, ale aj z rôznych iných kútov Slovenska. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto malej púte s veľkým srdcom, plným lásky a vďačnosti voči Bohu a Panne Márii.