ALELUJA! V RADOSTI VEĽKEJ NOCI

Ahoj, kamaráti! 
– Predchádzajúcich šesť týždňov sme spolu kráčali na horu Pôstu. V batôžku sme si vyniesli veľkú túžbu po mieri, modlitby za trpiacich vo vojne a skutky pokoja.
– Dobromilka, ty si počas pôstneho putovania stihla maľovať krásne holubice mieru.
– Teraz aj so Svetlúšikom a všetkými kamarátmi stojíme na vrchole liturgického roka, teda pred najväčšími tajomstvami našej spásy. Tam, kde bola tma a smrť, prichádza svetlo vzkrieseného Ježiša.

Martina Jokelová Ťuchová 14.04.2022
ALELUJA! V RADOSTI VEĽKEJ NOCI

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.