Chválim Ťa, Stvoriteľ (5)

Ahoj, kamaráti!
Už vám niekedy niekto povedal, že „menej je viac“?
Martina Jokelová Ťuchová 28.05.2021
Chválim Ťa, Stvoriteľ (5)

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Dobromilka, nech hútam, ako hútam, matematicky mi to nejako nesedí.

Svetlúšik, poďme sa nad tým zamyslieť spolu s pápežom Františkom. Aj on nám totiž v liste o starostlivosti o náš spoločný domov (Laudato si’) vysvetľuje túto zvláštnu matematiku ohľaduplnosti a láskavej striedmosti.

 

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.