ROK MODLITBY (6)

Ahoj, kamaráti!
– Pri Poslednej večeri, ktorú si pripomíname na každej svätej omši, no zvlášť vo Štvrtok Svätého týždňa, nám Pán Ježiš zanecháva seba samého v podobe chleba premeneného na jeho telo.

Martina Jokelová Ťuchová 23.03.2024
ROK MODLITBY (6)

ILUSTRÁCIA: ĽUBA SUCHALOVÁ

– Keď kňaz vystaví na oltár Eucharistiu v monštrancii, všetci v chráme si pokľaknú pred týmto tajomstvom. Ja vtedy skoro ani nedýcham, Dobromilka. Pán Ježiš v Eucharistii na mňa svieti ako slniečko a zohrieva mi dušu.
– Mám to tak podobne, Svetlúšik. Je to okamih, keď nemusím Ježišovi ani nič hovoriť. Len si do srdca vpúšťam Božiu lásku. Som plná vďačnosti.
– Vedeli ste, že takýto spôsob modlitby sa volá ADORÁCIA?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.