S vetrom opreteky

Ahoj, kamaráti!
– Dobromilka, pomóc! Už to sám nezvládam! To vetrisko mi dáva zabrať!
– Vietor si robí s tvojím šarkanom, čo chce. Chytím ťa za nohu, Svetlúšik, vydrž!
Martina Jokelová Ťuchová 14.10.2022
S vetrom opreteky

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Poviem vám, kamaráti, to už nie sú žiadne žarty. Šarkany na oblohe sú čarovné, zábavné a dobrodružné, ale vietor si niekedy s nimi robí, čo chce.
– Upokoj sa, Svetlúšik. Už budeme šarkana púšťať len spolu, aby mi ťa neodfúklo ako pierko za kopce. A posvietime si pritom na jesenný vietor.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.