V krajine pocitov 4

Ahoj, kamaráti!
Dnes sa pristavíme v krajine pocitov azda pri tých najpríťažlivejších a najúžasnejších emóciách.
Martina Jokelová Ťuchová 12.02.2021
V krajine pocitov 4

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

Och, Svetlúšik! Je tu nádherne, žiarivo, hrejivo, radostne; ani opísať to neviem.

Presne tak, Dobromilka, máš pravdu. Už sa toľko o týchto pocitoch filozofovalo, písalo, dokonca spievalo a stále sa nám ťažko hľadajú slová na emóciu LÁSKY.

Milí kamaráti, viete, čo je to láska? Ako opíšete tento pocit?

Možno ľahšie odpoviete, keď prežívate emóciu LÁSKY. K akému správaniu vás pohýna tento pocit? Ako sa to prejavuje, keď cítite lásku?

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.