Martina Jokelová Ťuchová 18.10.2019

Modlitbou objímajte celý svet

Ahoj, kamaráti!

Minule sme si Svetlúšikovou baterkou posvietili na to, čo znamená byť pokrstený a poslaný.
Modlitbou objímajte celý svet
Martina Jokelová Ťuchová 11.10.2019

Robme dobro tam, kde sme

Ahoj, kamaráti!

Ahoj, pokrstení a poslaní.
 
Robme dobro tam, kde sme
Martina Jokelová Ťuchová 27.09.2019

Farebné dobré skutky

Ahoj, kamaráti!

Zase si pripomínam to, čo každú jeseň pri pohľade na stromy.
Prečo vlastne listy menia farbu a opadávajú?
Farebné dobré skutky
Martina Jokelová Ťuchová 20.09.2019

V redakcii sa už tešíme na deti

Ahoj, kamaráti!
Tak tohto sme sa nevedeli dočkať, však, Dobromilka?
V redakcii sa už tešíme na deti
Martina Jokelová Ťuchová 13.09.2019

Zoberte si do školy aj Ducha Svätého

Ahoj, kamaráti!

Predstavte si takú zvláštnu vec: Čo by sa stalo, keby kováč nemal oheň? Ako by ukul rytiersku zbroj či nôž na chlieb?
Zoberte si do školy aj Ducha Svätého