Do školy s modlitbou

Ahoj, kamaráti!
– S Dobromilkou na vás každý deň myslíme. Hútame, ako spolu s vami naštartovať nový školský rok čo najlepšie.

Martina Jokelová Ťuchová 30.09.2023
Do školy s modlitbou

Ilustrácia: Ľuba Suchalová

– Už sme vás do školy vybavili uprataným rozprávkovým peračníkom, ale aj rozvrhom hodín s darmi Ducha Svätého.
– Ozaj, podarilo sa vám ho poskladať?
– Vieš, Svetlúšik, že naša čitateľka Majka nám poslala svoj vlastný komiks o peračníku?
– No ten si musím preštudovať, Dobromilka. Ty zatiaľ porozprávaj našim kamarátom príbeh o tom, ako môžeme aspoň trochu rozjasniť každý školský deň i v ponurej triede.

Detskú stranu si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.