Martina Jokelová Ťuchová 02.01.2019

Naše rodinné priania a snahy 2019

Ahoj, kamaráti!
Z celých našich srdiečok svietiacich radosťou z príchodu betlehemského Dieťaťa vám vinšujeme požehnaný rok, bez lásky ani krok a k tomu veľa odvahy a pevnej vôle pri napĺňaní vašich snov a predsavzatí.
Naše rodinné priania a snahy 2019
Martina Jokelová-Ťuchová, Anna Stankayová 05.04.2022

PÔST S TÚŽBOU PO MIERI 2

Ahoj, kamaráti!
– Od začiatku vojny na Ukrajine urputne premýšľame s mnohými malými kamarátmi, čo robiť.
– Svetlúšik, už viackrát sme prišli na to, že hoci sa to nezdá, môžeme urobiť pre mier veľa.
– Veru tak, Dobromilka, a je jedno, či má niekto štyri roky, osem, dvanásť alebo je dospelý. Aj pápež František veľmi ďakuje deťom na celom svete za ich modlitby za mier, za pomoc kamarátom vo vojnách a povzbudzuje nás, aby sme vytrvali.

PÔST S TÚŽBOU PO MIERI 2