Editoriál 11/2024

Slovensko čakajú prezidentské voľby. Hoci sú kompetencie prezidenta obmedzené, nie je len reprezentačnou bábkou.
Lívia Dvorská 12.03.2024
Editoriál 11/2024

Stále má právomoci, ktorými môže ovplyvniť smerovanie našej krajiny. Napríklad vrátením návrhu zákona späť do Národnej rady, vyhlásením referenda, vymenúvaním či  odvolávaním členov vlády a  sudcov, odpúšťaním či zmierňovaním trestov.

Už niekoľko týždňov si v kampani merajú sily jedenásti kandidáti. Každý niečo sľubuje a bojuje o priazeň voličov. Našou povinnosťou by malo byť dôkladné preštudovanie si nielen volebného programu a vyhlásení kandidátov, ale aj ich konanie a kroky predchádzajúcich rokov. Aké hodnoty, morálne zásady a priority daný kandidát vyznáva. Hovoria o tom aj respondenti našej predvolebnej ankety.

Každý z nás si musí zvážiť, čo je pre naše Slovensko najlepšie. Pokiaľ nemáme medzi kandidátmi vysloveného favorita a nie sme jednoznačne rozhodnutí, odborníci radia, že lepšie ako zostať pasívny je ísť k volebným urnám a voliť menšie zlo – o čom sa viac dozviete na stranách 3 – 4. Zároveň je pri rozhodovaní dôležité nepodľahnúť rôznym domnienkam a hoaxom.

Pri uvažovaní o kvalitách kandidátov sa možno inšpirovať aj ľuďmi spätými s Cirkvou, ktorých pôsobenie malo presah aj na politiku.

Je na každom z nás, ako sa k voľbám, a tým i k situácii v našej krajine postaví. Mala by to byť voľba v prospech nás všetkých. A podľa najlepšieho svedomia – tak sa chystám voliť i ja. Poďme teda spoločne rozhodnúť, aká osobnosť bude stáť na čele Slovenska.