Editoriál 19/2019

„Pre kňazov je počínanie Dobrého pastiera viac ako iba príkladom. Je výzvou na milosrdné zaobchádzanie so všetkými zblúdilými dušami, čo sa strácajú v hmlistom a nepriaznivom čase každý deň,“ píše v rubrike Duchovná obnova košický arcibiskup Bernard Bober (s. 8 – 9).
Zuzana Artimová 07.05.2019
Editoriál 19/2019

Štvrtá veľkonočná nedeľa má prívlastok Nedeľa Dobrého pastiera a všetkých nás pozýva, aby sme si v modlitbách spomenuli na kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky; na všetkých, ktorí sa venovali Bohu. O výsostne aktuálnej potrebe, nutnosti a nevyhnutnosti modlitby za kňazov píše v homílii v liturgickej prílohe Deň Pána Ľubomír Grega; končí ju slovami: „Modlite sa preto za nás, aby sme mali silu stáť pri vás a prosiť za vás pred Božou tvárou.“

Táto nedeľa nás však pozýva aj na modlitby za osoby, ktoré sú nám azda najdrahšie na celom svete – za naše mamy. Rubrika Deťom ponúka svojim čitateľom aj návod na milý malý darček pre mamu, ktorým ju môžu korunovať za svoju kráľovnú (s. 22).

„V rodine sa učíme, že aj keď sme všetci odlišní, niečo nás spája,“ tvrdí vo veľmi podnetnom Rozhovore týždňa na stranách 16 – 17 poľský kňaz Przemysław Kwiatkowski.

Aktuálne Katolícke noviny vám ponúkajú i množstvo ďalšieho pútavého čítania. Napríklad vás na stranách 12 - 13 vezmú na dobrodružnú cestu do Patagónie. Reportáž Petra Hupku „z tohto konca sveta“ som čítala trikrát. A trikrát sa mi nadmieru páčila pre hlboký osobný a ľudský rozmer, napríklad Peter Hupka zdôrazňuje: „Spoločným menovateľom severných polárnych oblastí i Patagónie sú tvrdé životné podmienky, ktoré ľudí nútia zomknúť sa a akosi automaticky vyfiltrovať len to dobré. Život tam je natoľko tvrdý, že pre ľudí pochybných kvalít v ňom nezostáva miesto.“