Editoriál 22/2022

Milí naši čitatelia, jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V našich končinách je zvykom, že sa práve v tomto období roka konajú v diecézach kňazské vysviacky. Svätý arský farár Ján Mária Vianney hovorieval, že kňazstvo je láska Ježišovho srdca. Kňaz je teda ten, kto nás privádza ku Kristovi, stredobodu našej viery. Keď sa raz francúzskeho filozofa Jeana Guittona spýtali, kto je kňaz a čo od kňaza očakáva, odvetil: „Kto je kňaz? Kristus. Čo od kňaza očakávam? Krista.“
Ivan Šulík 31.05.2022
Editoriál 22/2022

V tomto čísle vám tak ako každý rok prinášame novokňazskú prílohu. Nájdete v nej mená a fotografie absolventov teologických fakúlt zo všetkých slovenských diecéz a rehoľných spoločenstiev, ktorí budú tento rok vysvätení za kňazov.

Stoja na začiatku náročnej cesty, preto im ako povzbudenie dávame do pozornosti viacerých kňazov, ktorí sa pre svojich veriacich stali celoživotnými sprievodcami, ako napríklad jubilujúci jezuita Ladislav Csontos, nedávno zosnulý ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz či taliansky misionár v Thajsku Adriano Pelosin.

Každý z nich napĺňal, respektíve napĺňa svoje kňazské poslanie iným spôsobom, no do pamäti ľudí sa zapísal ako dobrý kňaz. Drahí čitatelia, pevne verím, že každý z vás sa v živote stretol s  kňazom, ktorý vás povzbudil a na ktorého nezabudnete.

Chcem vás preto veľmi pekne poprosiť, modlite sa za kňazov, osobitne za novokňazov. Sú to krehkí ľudia a bez podpory vašich modlitieb nedokážu ďalej rásť. V mene všetkých bratov v kňazskej službe ďakujem za vaše modlitby, ale aj pomoc a podporu na našej kňazskej ceste.