Editoriál 24/2022

Dodnes si pamätám, že ako dieťa som počas pútí na nitrianskej kalvárii s obdivom pozeral na pánov, ktorí sa po areáli pohybovali s páskami na ramene. Pomáhali s vykladaním stoličiek, podávali vodu, organizovali pútnikov.
Ján Lauko 14.06.2022
Editoriál 24/2022

V našej rodine v tejto súvislosti zľudovela hláška: Vytvorte koridor! Zaznela vždy, keď pomedzi pútnikov prechádzal sprievod miništrantov, kňazov a biskupov. A keď sa mi podarí dostať na kalváriu aj dnes, teší ma, že títo páni, i keď už v pokročilejšom veku, stále pomáhajú s organizáciou pútí.

Služby spoločenstvu sú nielen veľkou pomocou kňazovi, ale tiež napĺňaním poslania, do ktorého nás volá Ježiš. Lebo aj takýmto spôsobom – keď pomáhame spoločenstvu – ohlasujeme evanjelium.

Všetci sme pozvaní dať sa k dispozícii, každý môže prispieť svojím darom, a keď sa spoja všetci, vždy vznikne požehnané dielo. Hovorí o tom farár z bratislavskej Petržalky (s. 8), organista zo Španej Doliny (s. 14 – 15) či mladí zo spoločenstva Adonai na Orave (s. 4 – 5).

Náš osobný talent môže urobiť radosť ľuďom okolo nás, z čoho sa pri svojej tvorbe teší výtvarník Jozef Vydrnák (s. 16 – 17). No nemusíte byť vyškoleným umelcom, aby ste prispeli svojej farskej komunite.

Pomoc s opravou kostola, upratovanie, výzdoba chrámu, animátor, kostolník, organista – to je len zlomok toho, čím všetkým môže laik prispieť.

A zároveň odpovedať na Kristovu túžbu po živej Cirkvi. Verím, že svoju úlohu vo farnosti nájdete aj vďaka tomuto vydaniu Katolíckych novín, ktoré sme zamerali na službu laikov.