Editoriál 27/2023

Pred 1160 rokmi prišli na Veľkú Moravu sv. Cyril a Metod s posolstvom šírenia viery. V tomto čísle KN sa zamýšľame nad ich misiou a jej novou aktuálnosťou pre dnešok (s. 3, 8).
Miroslava Gromanová 03.07.2023
Editoriál 27/2023

Svoje sté výročie príchodu na Slovensko si tento rok pripomínajú aj verbisti – podobne ako solúnski bratia sú misionármi. Posolstvo vierozvestcov šíria dnes aj vTerchovej, kde sa nachádza najväčší Kostol sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Zatúlajte sa s nami do Terchovej (s. 6 – 7) a dozviete sa viac.

Túžba po misionárskom poslaní by mala byť zakotvená v každom z nás: byť poslami konečne dobrých správ. Pražský arcibiskup Jan Graubner hovorí (s. 4 – 5), že je dôležité prezentovať evanjelium dnešnému svetu zrozumiteľne.

„Cyril a Metod urobili veľkú vec, že Božie slovo preložili do zrozumiteľného jazyka. Mali by sme ich uctievať aj tým, že ich úlohy prevezmeme my všetci.“

Dušou byzantskej misie bol svätý Konštantín, všetky svoje sily chcel venovať pravej múdrosti. Jeho život predstavuje Gabriel Brendza (s. 12 – 13). V špeciálnom seriáli diecéz pokračujeme aj v tomto čísle.

A ktorá diecéza sa najviac hodí k cyrilo-metodskej tematike? Samozrejme, Nitrianska. O diecéze zriadenej ešte za života svätého Metoda sme sa rozprávali s biskupom Viliamom Judákom (s. 16 – 17).

Nielen starší by mali poznať misionárov, ktorí nám priniesli písmo. Osloviť deti a mládež v súvislosti s  historickým medzníkom príchodu Cyrila a Metoda sa snažia úspešným kurzom hlaholiky (s. 19). Buďme tí, ktorí budú zachovávať odkaz bratov zo Solúna – snažme sa o vzájomné spájanie národov.