Editoriál 3/2021

Boh priťahuje. Aj teba, aj mňa. Aj milých malých šuhajov, ktorým sa v Centre sv. Antona pre opustené deti a deti ulice v rwandskej Nyanze venuje slovenský misionár Vlastimil Chovanec, RCJ.
Zuzana Artimová 19.01.2021
Editoriál 3/2021

V rubrike Misie na strane 32 približuje, ako rwandských chlapcov zaujal Ježiš a deti, ktoré sa k nemu túlia, na obraze nemeckého maliara Vogela von Vogelsteina s názvom Nechajte deti prichádzať ku mne.

Boh nás k sebe priťahuje aj svojím slovom. Božím slovom. Nedeľa Božieho slova je veľmi dobrou výzvou, aby sme siahli po Svätom písme a niečo si z neho prečítali (s. 8 – 9). Napríklad sa zoznámili s prorokmi a ich posolstvami (s. 16 – 17).

Boh k sebe priťahoval ľudí odjakživa. Lenže ľudia mali a majú slobodnú vôľu, a tak sa môžu rozhodnúť, akým spôsobom odpovedia na Božie volanie.

Svoju vieru napĺňajú aktívnou službou blížnym sestry premonštrátky. Okrem spirituálnych aktivít sa Kongregácia sestier premonštrátok spolupodieľa na realizovaní domácej hospicovej starostlivosti prostredníctvom mobilného hospicu vo Vrbovom (s. 12 – 13).

O svojom prežívaní viery pre Katolícke noviny porozprával operný spevák Štefan Hudec, ktorý onedlho oslávi okrúhle životné jubileum (s. 10 – 11).

Ak si kladiete otázku, ako možno utužovať farské spoločenstvo počas pandémie koronavírusu, odporúčam vám nalistovať si stranu 4. Všetko sa dá, len treba chcieť. Alebo – povedané slovami svätého Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13).