Editoriál 3/2023

Aké miesto má v našom živote Božie slovo? Hľadáme ho a sýtime sa ním denne? Je v nás hlboko vpísané a zakorenené? Odpovede na tieto otázky vám pomôžu dať aj články na stránkach aktuálneho čísla Katolíckych novín.
Miroslava Gromanová 17.01.2023
Editoriál 3/2023

Božie slovo je medzi nami najmä prostredníctvom Biblie, ktorá by nemala byť len súčasťou našej knižnice, ale v prvom rade súčasťou našich životov.

Biblista František Trstenský v rozhovore (s. 4 – 5) odporúča otvoriť ju aspoň raz denne, prečítať si kapitolu, podčiarknuť myšlienku, ktorá nás osloví, a skúsiť sa podľa nej riadiť.

Na reportáž sme sa tentoraz vybrali do farnosti Vysoká nad Kysucou. Ako jediná na Slovensku sa totiž môže pochváliť biblickou záhradou. Ideálne je vstúpiť do nej s Knihou kníh v ruke. Prečo? To sa dozviete na stranách 6 – 7.

Uvažovanie o tom, že človek je hľadaný Bohom častejšie, než ho sám hľadá, ponúka Duchovná obnova (s. 12 – 13). Božiu prítomnosť medzi nami môžeme tiež výnimočným spôsobom zažívať v prítomnosti osôb, ktoré mu zasvätili svoj život. Patria k nim aj rehoľníci Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni (s. 16 – 17).

Posledný deň roku 2022 bol zároveň posledným aj v živote emeritného pápeža Benedikta XVI. V minulom čísle sme sa „veľkému pápežovi“ venovali podrobnejšie, v tomto si ho ešte raz pripomenieme z trochu inej stránky – ako človeka so silným zmyslom pre estetiku a krásu (s. 14 – 15).

Milí čitatelia, je pre nás potešením, že aj čítaním Katolíckych novín môže byť Božie slovo uprostred vás. Verím, že i v tomto čísle si nájdete svoje témy a v nich posolstvo pre vaše hľadajúce srdce.