Editoriál 30/2021

Od jedinečnej duchovnej udalosti – stretnutia s pápežom Františkom – nás delia necelé dva mesiace. „Je to jedinečný okamih, ktorý možno nazvať darom a pozornosťou od Boha,“ hovorí provinciálna predstavená Congregatio Jesu Agnesa Jenčíková, CJ.
Anna Stankayová 27.07.2021
Editoriál 30/2021

Nielen pre rehoľníkov bude tento čas veľkou milosťou (strany 16 a 17). Keď už sme pri pápežovi Františkovi – viete, aký má vzťah k filmu? „Neorealistické filmy nie sú dokumentárnymi snímkami, ktoré by podávali jednoduchý očný záznam reality; podávajú ho, to áno, ale v celej jeho drsnosti, cez pohľad, ktorý strháva, ktorý pohne človekom v hĺbke, vyvoláva súcit,“ vyjadril sa Svätý Otec o obľúbenom žánri v knižnom rozhovore s kňazom Dariom Edoardom Viganòm (strany 20 – 21).

Tieto slová však dobre vystihujú život biskupa Pavla Máriu Hnilicu, ktorý by sa tento rok dožil stých narodenín. V najťažších chvíľach hľadal útechu v modlitbe a Písme: „Keď nás komunisti násilne vyviezli z kláštorov a stali sme sa ich väzňami, zdalo sa, že sme bezmocní. Vzali nám slobodu, ale nemohli nám vziať tú najmocnejšiu zbraň: modlitbu. A aj v strašnom položení sme si bolí istí, že Božia pravda nakoniec zvíťazí“ (strany 12 – 13).

Navštívime tiež farnosť na Liptove. „V jednej piesni sa spieva, že najkrajšie chvíle sú na kolenách, aj preto je kostol otvorený denne od 7.33 do 19.33 hodiny, aby nielen naši farníci, ale aj turisti a hostia mohli prísť si ho pozrieť a pobudnúť v ňom sami s Bohom.

Pretože v modlitbe a tichu hovoríte srdcom, dušou a počúvate dušou a srdcom, no a vtedy počuť Boží hlas, ale aj bublanie termálnych prameňov,“ pozýva hľadať pokoj farár Peter Kvasňák (strany 10 – 11).