Editoriál 33/2023

Tento editoriál píšem, počúvajúc ukrajinské hity, ktoré si púšťajú ukrajinskí majstri u nás doma. Ako mi prezradili, na Slovensku pracujú už niekoľko rokov. Zamestnanie im ponúkol pán, ktorému pomáhali stavať dom. Aj vďaka hudbe nestrácajú kontakt s rodnou krajinou, ktorú sužuje vojna.
Ján Lauko 15.08.2023
Editoriál 33/2023

Ukrajincom, ale i Sýrčanom, Jemenčanom či ľuďom vo Svätej zemi by sme chceli týmto vydaním KN na tému pokoj vo svete pomôcť – takým spôsobom, že sa vy, milí čitatelia, dočítate, čo môže pre pokoj urobiť každý na svojom mieste a čo môžeme pre pokoj urobiť všetci spolu.

Ako hovorí izraelský kňaz Simon Khoury (s. 4 – 5), ak neviete žiť pokojom vo svojom vnútri, nemôžete ho šíriť medzi ľudí.

Tento arabský kňaz pôsobí v Káne Galilejskej, kde majú moslimovia voči kresťanom početnú prevahu, no jeho slovo tam aj tak zaváži.

Spolunažívanie miestnych kresťanov a moslimov možno považovať za jednu z ciest, ako kráčať k pokoju. Mať najprv pokoj vo svojom srdci a potom tento pokoj dopriať aj druhým – to je výzva.

Zvlášť pri témach, ktoré polarizujú. Dokážeme sa normálne porozprávať s niekým z opačného názorového spektra? Je to ťažké, ale je to cena, ktorú ak chceme pokoj, musíme podstúpiť.

Odborníčka na komunikáciu poradí, ako na to (s. 20). Pomocnú ruku môžeme podať ľuďom trpiacim konfliktmi konkrétnym spôsobom ako dobrovoľníčka Petronela Grajciarová (s. 16 – 17), ale i správnym postojom, ktorý musí vedieť v otázke dobra a zla zaujať každý kresťan (s. 3 a 8). Aby sme to robili všetko na slávu Boha, môžeme spolu premeditovať modlitbu za pokoj (s. 12 – 13).