Editoriál 34/2020

Kríž hrá v živote človeka významnú rolu. Či už hovoríme o kríži ako o symbole ťažkostí, s ktorými chtiac-nechtiac zápasíme; o víťaznom znaku Krista, ktorý nám ukazuje cestu do neba; alebo ako o mieste, pri ktorom sa Bohu zverujeme s našimi radosťami i starosťami - jeho dôležitosť nemožno poprieť. O tom, akú úlohu zohrával v živote jednotlivcov či spoločenstiev, sa dočítate v aktuálnom čísle Katolíckych novín.

Lenka Vatrtová 18.08.2020
Editoriál 34/2020

„V znamení kríža zvíťazíš“ - tieto známe slová počul v zjavení rímsky cisár Konštantín pred dôležitou bitkou pri Milvijskom moste. Neskôr pomohli k tomu, aby starovekí kresťania mohli konečne slobodne vyznávať svoju vieru. O živote prvých kresťanov a fakte, že náboženskú slobodu nemôžeme brať ako samozrejmosť, píše v rubrike Duchovná obnova Patrik Peter Vnučko (s. 8 – 9).

Znamenie kríža bolo dôležité aj v inej oblasti. S heraldikom Miroslavom Glejtekom sme sa porozprávali o význame erbov v minulosti aj súčasnosti; o tom, akým spôsobom sú erby späté s katolíckou symbolikou, aj prečo sme my Slováci v tomto smere veľmi špecifickí (s. 12 – 13).

V znamení kríža sa rozhodla žiť i Monika Janoťáková, kandidátka na zasvätenú pannu. V rozhovore (s. 10 – 11) približuje život a spiritualitu tejto málo známej komunity, ktorá žije podľa zásad čistoty a evanjelia, no navonok by ste jej členky nerozoznali od bežných laikov.

Určite mi dáte za pravdu, že otvorene sa postaviť za znamenie kríža nie je vždy jednoduché. Na strane 19 vám však predstavíme svetoznáme celebrity, ktoré sa nebáli ísť „s kožou na trh“ a verejne sa priznávajú ku katolíckej viere, čo v dnešnom svete nie je bežné.