Editoriál 34/2023

Keď sa stanú veľké dejinné udalosti, vždy ma pri rozhovoroch s ľuďmi, ktorí ich zažili, zaujíma, čo v danej chvíli robili. Väčšinou sú to úplne jednoduché odpovede a obyčajné veci. Žili svoj bežný život, pracovali, učili sa, nakupovali, varili, upratovali, cestovali. Keď však do toho nečakane zaznela informácia, že sa stalo to a to, všetko bolo zrazu inak. Celý život sa obrátil hore nohami... No potom sa opäť musel vrátiť do normálu, lebo sa aj naďalej muselo pracovať, učiť, starať sa o domácnosť, variť, prať.
Zuzana Artimová 22.08.2023
Editoriál 34/2023

Ako sa hovorí, život ide ďalej. Deje sa to v „malých“ i „veľkých“ veciach, deje sa to jednotlivcom i národom. No niekedy sú ujmy také veľké, že zasiahnu celé generácie. Napríklad generáciu, ktorá zažila 21. august 1968 a všetko, čo po ňom nasledovalo.

A táto generácia ovplyvnila aj tú nasledujúcu, lebo má spomienky, o ktorých treba rozprávať, a príbehy, ktoré treba vypovedať. Od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 21. augusta už 55 rokov. Svet bol v šoku. Ani pápež Pavol VI. neskrýval bolesť a úzkosť, ktoré mu zovreli srdce.

„Zdá sa, že sila zbraní chce znova rozhodovať o osudoch národa, o jeho nezávislosti a jeho dôstojnosti,“ povedal. Bola to vážna rana mieru a slobode. „Dal by Boh, aby táto rana nebola smrteľná,“ dodal Pavol VI., horlivý apoštol mieru.

Veril, že ani rozličnosť kultúr a záujmov by nemala prekážať snahe zachovať medzinárodné právo a spoluprácu medzi ľuďmi. Pápežova nádej, že tento poľutovaniahodný konflikt bude možné čestne a pokojne vyriešiť, sa stala skutočnosťou až o dvadsať rokov. Jeho výzva na „pokoj poriadku“ je stále aktuálna. Aby život mohol vždy ísť ďalej...