Editoriál 36/2022

Ján Pavol I. bol vyhlásený za blahoslaveného. Zaznieva otázka prečo. Veď to bol pápež, ktorý stál v čele Katolíckej cirkvi de facto mesiac, argumentujú niektorí. Povýšenie jeho osoby na oltár nesúvisí len s jeho pontifikátom, ale najmä so životom, ktorý Albino Luciani viedol do svojho zvolenia za pápeža. Proces jeho blahorečenia sa neviedol vo Vatikáne, ale v rodnej diecéze Jána Pavla I. (s. 5). Zaiste, to, že bol pápežom, pomohlo v začatí procesu.
Ján Lauko 06.09.2022
Editoriál 36/2022

Napriek tomu, že bol pontifikom iba krátky čas, získal si pozornosť veriacich. Nielen svojím úsmevom, ale i tým, aké meno si vybral. Chcel si ním uctiť svojich dvoch predchodcov – Jána XXIII. a Pavla VI.

Naznačil tým, akou líniou sa chce počas svojho pontifikátu uberať – že chce pokračovať na ceste obrody Cirkvi v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.

Keď si zoberieme, že Ján XXIII. i Pavol VI. boli vyhlásení za svätých, môžeme predpokladať, že Ján Pavol I. by v prípade dlhšieho pontifikátu zanechal podobný odkaz ako jeho dvaja svätí predchodcovia. To, že to nie je iba hypotéza, dokazuje nasledovník Jána Pavla I. na Petrovom stolci.

Pápež Ján Pavol II. si výberom svojho mena uctil troch svojich predchodcov a to, aký vplyv zanechala jeho služba, asi nemusíme približovať. Tiež bol za ňu povýšený na oltár. Ján Pavol I. dopĺňa kontinuitu pápežov, ktorí v druhej polovici 20. storočia hýbali dejinami Cirkvi i sveta.

Jeho blahorečenie je tak nielen duchovným testamentom, ale aj pozvaním k vernosti pápežskému úradu, ktorý vedie Cirkev v ľahkých i ťažkých časoch.