Editoriál 40/2020

Sviatkom sv. Hieronyma sa končí Rok Božieho slova, s Bibliou by sme však skončiť určite nemali.
Anna Stankayová 29.09.2020
Editoriál 40/2020

Biblistka Dagmar Kráľová, FMA, sa na stranách 8 a 9 zaoberá modlitbou podľa Svätého písma. Prirovnáva ju k rozvíjajúcemu sa vzťahu dvoch ľudí, k úsiliu vlastných dopestovaných kvetov i k stravovaniu. Píše, že Biblia je najlepšou učebnicou modlitby, aká existuje. „Okrem toho, že učí, kto je Boh a kto sme my vo vzťahu k nemu, naživo ukazuje, ako s ním viesť dialóg.“

Vďaka modlitbe so Svätým písmom možno ľahšie spoznáme aj to pravé povolanie – a je úplne jedno, v akom veku. A keď ho už nájdeme, pomôžu nám patróni povolaní (strany 10 a 11). Spomínanému sv. Hieronymovi vďačíme za preklad Biblie z prelomu 4. a 5. storočia – Vulgátu, preto sa k nemu utieka nejeden prekladateľ.

Za kňazov napríklad oroduje sv. Ján Mária Vianney, ktorého relikvia bude čoskoro putovať po slovenských mestách (viac na stranách 12 – 13). A keď sme už pri kňazoch – svoje miesto si našli i v kultúrnej sfére. Strana 20 ponúka zopár románov, kde je hlavným hrdinom práve muž v reverende.

Budúci patrón nových duchovných aj manželských povolaní bude asi (po možnom svätorečení) Titus Zeman, ktorého v roku 2017 blahorečili. Strany 16 a 17 preto patria nielen jemu, ale i jeho rodnej farnosti.

Pekný príklad lásky ku Knihe kníh sme dostali aj od čitateľky Vladimíry. Napísala nám o svojom výnimočnom kamarátovi Mirkovi. Jeho prežívanie Božieho slova na strane 15 tak možno inšpiruje i vás. A to nielen v práve sa končiacom Roku Božieho slova.