Editoriál 5/2024

Mohli by sme si myslieť, že ak sa zasvätení rozhodli oddať na celý život Bohu, tak sa len modlia a žijú z duchovna. Vizualizujeme si ich zavretých v kláštore, na fare, v kostole. Ale aj oni majú mimo svojich povinností svoj život a často okrem duchovného povolania aj iné.
Miroslava Gromanová 30.01.2024
Editoriál 5/2024

Anna Poláčková, OSF (s. 3), hovorí, že zasvätený život je veľké tajomstvo a ponúka výnimočný vzťah človeka s Bohom. Vybrala si povolanie patriť mu, no zároveň sa venuje aj deťom ako riaditeľka a učiteľka. „Ak chcete byť učiteľom s veľkým U, je potrebné vykonávať povolanie naplno a s láskou.“

Zasvätení však nie sú len rehoľníci a rehoľníčky. Sú to aj kňazi. Pán Ježiš dáva znamenia stále a je len na jednotlivcovi, ako zareaguje. Nie každý je hneď zrelý a odvážny odpovedať Bohu áno (s. 8). V mladom veku je totiž rozlišovanie, čo chcem od života a čo chce život a Boh odo mňa, ťažké.

Mladí sa na Boha s otázkou „Čo odo mňa chceš, Pane?“ neobracajú často. Ale možno ich osloví príbeh, ako na Božie volanie pred časom odpovedal Rastislav Svitek, bohoslovec Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre (s. 18 – 19), ktorý hovorí aj o svojich záľubách.

Tie má aj Zuzana Kostková (s. 14 – 15), ktorá je síce farmaceutka, ale našla sa vo fotografovaní a aj v spoločenstve fotografov Človek a Viera.

Toto spoločenstvo neraz poskytne snímky aj nám a do aktuálneho čísla KN nám Zuzka Kostková poskytla jedinečné fotografie k téme týždňa. Veríme teda, že sa vám naše noviny budú páčiť nielen obsahovo, ale aj vizuálne, a prajeme príjemný duchovný i estetický zážitok.