Editoriál 50/2022

Málo času, veľa povinností, dokupovanie darčekov, vrcholenie príprav. Asi takto vyzerajú posledné dni pred sviatkami, paradoxne s prívlastkom pokojné. Preto vás pozývame nájsť si tú svoju chvíľku pokoja a predvianočnej radosti pri čítaní Katolíckych novín.
Anna Stankayová 13.12.2022
Editoriál 50/2022

Veď „stačí si byť navzájom blízko, mať otvorené oči, uši a srdce pre prítomnosť. Tá totiž dokáže naplniť vnútro radosťou a prevoňať ho nebom“. Pridáva do ankety (s. 3 a 8) inšpiratívnu myšlienku na prežitie vianočných sviatkov speváčka Zuzana Eperješiová.

Aby sme nezabúdali na tých najnúdznejších, nahliadli sme do Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí.

Slová tamojšej opatrovateľky Evy Šiškovičovej si môžeme vziať za svoje nielen počas týchto dní: „Naši klienti, to nie sú len biologické a sociálne osoby, ale aj duchovné – s citlivou dušou. Boh nám ich posiela, aby bol svet krajší a bohatší o súcit, jemnosť, láskavosť, trpezlivosť“ (s. 6 – 7).

Anton Fabian sa v Duchovnej obnove (s. 12 – 13) zamýšľa nad tým, že spása je blízko. Lebo adventná zvesť o zrodení a pôvode Ježiša Krista nám dáva vieru v Božiu lásku.

Podobne to vnímal aj lekár a hlboko veriaci človek Pavol Strauss, ktorý sa narodil pred 110 rokmi. „Napriek tomu, že videl okolo seba toľko zla, nevzdával sa nádeje a veril v obrodu človeka pomocou kultúry i viery,“ píše o ňom v Profile profesorka Žilková.

Nezabudnúť na modlitbu vám po tieto dni pomôže napríklad aj saleziánska aplikácia Zamyslenia +. „Nikto sa nemusí modliť všetko. Niektorým vyhovuje príbeh, iným zamyslenie alebo žalm“ (s. 19).