Editoriál 51 - 52/2018

Milí naši čitatelia, tento rok na Štedrý večer uplynie dvesto rokov odvtedy, čo po prvý raz zaznela v rakúskej dedinke Oberndorf neďaleko Salzburgu jedna z najkrajších vianočných piesní Tichá noc. Jej text napísal už v roku 1816 tamojší kňaz a básnik Joseph Mohr, o dva roky neskôr k nej nadaný organista Franz Xaver Gruber skomponoval melódiu. Keďže v ten rok myši rozožrali mechy organa, premiéra piesne zaznela v sprievode gitary, no potom načas upadla do zabudnutia.
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 25.12.2018
Editoriál 51 - 52/2018

Po čase však opäť uzrela svetlo sveta a stala sa veľmi populárnou. Dnes je preložená do 300 jazykov i nárečí a ako koleda sa spieva po celom svete. Pôvabnú Kaplnku Tichej noci v Oberndorfe so záujmom vyhľadávajú pútnici i turisti z celého sveta.

Mnohé veci v našom živote podobne ako táto pieseň vznikajú vďaka zdanlivej náhode a prinášajú do nášho života hotové zázraky. Vianoce, na ktorých slávenie sa chystáme celý Advent, nám však pripomínajú najväčší zázrak ľudských dejín – príchod Božieho Syna na našu zem.

V tomto sviatočnom období vám prinášame bohatú nádielku na stránkach týždenníka Katolícke noviny, ktorý práve vstúpil do svojho 170. ročníka – vo vianočnom dvojčísle s magazínovou prílohou i kalendárom nájdete pútavé rozhovory, články a reportáže.

Verím, že naše-vaše Katolícke noviny vám spestria Vianoce v kruhu najbližších a stanú sa verným rodinným sprievodcom aj budúci rok. Želám vám, milí čitatelia, nech vo vašich srdciach počas celých Vianoc zaznieva radostná Tichá noc a rezonuje „zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť: Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu!“