Editoriál 7/2024

Na začiatku minuloročného pôstu sme vás pozvali obetovať ho za pokoj na Ukrajine. Aj tento rok by sme vás chceli povzbudiť obetovať pôstnu prípravu na konkrétny úmysel. A to za zlepšenie vzťahov. Či už v našich rodinách, spoločnosti, Cirkvi, ale i v politike.
Ján Lauko 13.02.2024
Editoriál 7/2024

Takmer v  každej sfére totiž badať mnoho rozdelenia, ktoré – ako sa dozviete v rozhovore s kňazom a psychológom Jánom Kulanom (s. 4 a 5) – je dielom diabla. Je teda na nás, či v našich vzťahoch necháme pôsobiť zlého ducha, alebo ich otvoríme pre milostivého Boha. 

Pôst je ideálny prostriedok, ako sa vyhraniť voči zlu. Dáva nám isté mantinely, vymedzuje nám cestu k Bohu, teda k dobru. Takéto mantinely sú potrebné nielen v duchovnom živote, ale aj v rámci života spoločnosti.

Musíme mať hranice, ktoré nám určujú, čo je dovolené, a zároveň odstrašujúce tresty pre tých, ktorí tieto hranice prekročia. V uplynulých dňoch sme boli svedkami legislatívnych úprav, ktoré prinášajú nižšie premlčacie lehoty trestných činov a zmenšovanie trestov za vážne zločiny.

Dospeli sme na Slovensku naozaj na takú úroveň, že si môžeme dovoliť uvoľňovať odstrašujúce nástroje proti konaniu zla? Alebo išlo iba o účelové konanie v prospech tých, ktorí sa dali zviesť zlom, a takto im bude umožnené vyhnúť sa vysokému trestu?

Spravodlivosť raz dobehne každého. Minimálne tá pred Bohom. No aby sme zlepšili naše medziľudské vzťahy, mali by sme sa o ňu usilovať v každodennom živote. Pretože nespravodlivosť iba viac rozdeľuje. Prajem nám všetkým úspešný pôst za zlepšenie vzťahov.