Editoriál 8/2023

Jedným z dôvodov, prečo by sme sa v týchto časoch mohli rozhodnúť pre pôst a aj v ňom obstáť, je pokoj. Nielenže pri sebazapieraní napĺňa nás samotných, ale štyridsaťdňový pôst sa môže stať naším obetným darom, aby sme pokoj získali aj pre iných.
Miroslava Gromanová 21.02.2023
Editoriál 8/2023

Preto sme toto vydanie KN zamerali na pôst za pokoj. Pokoj v rodine, pokoj na Ukrajine, pokoj na celom svete. „Možno tým najväčším pôstom pre nás by bolo prekonať vlastnú apatiu a prebudiť znovu záujem o ľudí z Ukrajiny, ako aj solidaritu voči nim,“ upriamuje nás psychologička Lívia Johanová (s. 3, 8).

Rehoľná sestra Maristella Kačová, CJ, v rozhovore (s. 4 – 5) ozrejmuje, prečo by sme mali robiť dobré skutky a nič za to nechcieť.

Pozreli sme sa tiež k saleziánom, ktorí poskytli domov chlapcom z  ľvovského detského domova (s. 6 – 7), a všímame si aj organizácie, združenia a charity, ktoré v podpore a pomoci Ukrajine nepoľavujú. V pôste môže kúsok seba obetovať ktokoľvek, nezáleží na veku.

Príkladom je študent Peter (s. 19), ktorý sa zapojil do výzvy Exodus 90. Ak si náhodou nie ste celkom istí, ako je to s  dodržiavaním pravidiel pôstu a piatkovým pôstom od mäsa či jeho nahradením dobrým skutkom, objasní vám to kňaz Vladimír Thurzo (s. 20).

Moc pôstu si možno ani dostatočne neuvedomujeme, a predsa nás Ježiš upozorňuje, že aj zlých duchov môžeme vyhnať práve modlitbou a pôstom (Mt 17, 21). On sám sa postil často, a hoci náš pôst zrejme nebude taký dokonalý ako jeho, pokúsme sa pre pokoj v srdciach i vo svete obetovať, koľko môžeme.