Editoriál KN 36/2023

Jedna malá hádanka na začiatok: Je to naše, ale iní to používajú viac ako my. Čo je to? Predsa naše meno. Meno je dar. Prvé, čo dostane dieťa po narodení, je meno, ktoré ho bude sprevádzať celý život, preto by jeho výber mal byť starostlivý a uvážený.
Monika Šimoničová 05.09.2023
Editoriál KN 36/2023

Voľakedy si rodičia vyberali zo sedemsto mien, dnes ich matrika uznáva tisíce. Pri výbere mena je dnes trendy sledovať rebríčky obľúbených mien, význam, pôvod či módnosť. Keď som sa pýtala svojich rodičov, ako mi vybrali meno, povedali, že sa im jednoducho veľmi páčilo a keď si dočítali životopis svätej Moniky, bolo rozhodnuté.

Jej príbeh dlhoročných, vytrvalých, úpenlivých modlitieb som si niekoľkokrát prečítala aj ja. V ich svetle postupne objavujem svoje priority, nachádzam inšpiráciu, odvahu nevzdávať sa i dôveru, že slzy nemôžu ostať nevypočuté. Meno krstného patróna je naším svetlom (s. 4 – 5).

Preto pri výbere pomôže prečítať si životný príbeh nebeských patrónov, napríklad aj čoskoro blahorečených Viktórie a Jozefa Ulmovcov (s. 16 – 17). Druhý veľký dar je Božie meno. Či už Boha voláme Pán, Otec, Priateľ, Ženích, Môj milý, Láska, vždy ho vyslovujme uvážene, s úctou a chválou na perách.

Sme povolaní posväcovať Božie meno svojím životom. Naše slová a skutky sú vizitkou, komu patríme. Veľkým pokušením zneuctiť meno sú dnes sociálne siete, médiá a negatívne klebety (s. 3).

Cirkevný právnik i morálny teológ sa zhodujú, že nenávistné a urážlivé komentáre sú neprípustné (s. 8). Pamätajme, že za profilom je človek s konkrétnym menom, ktoré je vryté v Božích dlaniach.