Fotogaléria z farnosti Šaštín-Stráže

Kým iné farnosti oslavujú svojho patróna hodovou slávnosťou, oni majú púť. A nie hocijakú. Národnú púť. K Bolestnej Matke sa utiekajú už viac ako 450 rokov. A spolu s nimi státisíce Slovákov. Reportáž k článku si môžete prečítať TU.

Anna Stankayová 09.09.2021

Fotogaléria z farnosti Šaštín-Stráže

Priečelie chrámu zdobia 4 sochy svätcov zviazaných s pavlínmi – sv. Pavol Pustovník, sv. Anton Pustovník, sv. Augustín, ktorého regulu pavlíni prijali, a sv. Hieronym v kardinálskom klobúku, ktorý napísal životopis sv. Pavla Tébskeho. Snímka: AS
Priečelie chrámu zdobia 4 sochy svätcov zviazaných s pavlínmi – sv. Pavol Pustovník, sv. Anton Pustovník, sv. Augustín, ktorého regulu pavlíni prijali, a sv. Hieronym v kardinálskom klobúku, ktorý napísal životopis sv. Pavla Tébskeho. Snímka: AS
Spočiatku bola Pieta v drevenej trojhrannej kaplnke, na mieste, kde sa grófka zmierila so svojím manželom. Kaplnku neskôr nahradila murovaná. Snímka: Anna Stankayová
Spočiatku bola Pieta v drevenej trojhrannej kaplnke, na mieste, kde sa grófka zmierila so svojím manželom. Kaplnku neskôr nahradila murovaná. Snímka: Anna Stankayová
Kým pavlínsky erb charakterizujú dva levy opierajúce sa o palmu, na ktorej vrchole stojí havran s bochníkom chleba v zobáku, pavlíni v Šaštíne nahradili havrana Pietou. Snímka: Anna Stankayová
Kým pavlínsky erb charakterizujú dva levy opierajúce sa o palmu, na ktorej vrchole stojí havran s bochníkom chleba v zobáku, pavlíni v Šaštíne nahradili havrana Pietou. Snímka: Anna Stankayová
Pri pohľade na oltár sa ocitáme na Kalvárii. Pod krížom sú po bokoch sochy sv. Jána Evanjelistu a sv. Márie Magdalény. Sedembolestná Panna Mária s Ježišovým mŕtvym telom je nad svätostánkom, kde je živý Ježiš Kristus, ktorého prijímame. Snímka: AS
Pri pohľade na oltár sa ocitáme na Kalvárii. Pod krížom sú po bokoch sochy sv. Jána Evanjelistu a sv. Márie Magdalény. Sedembolestná Panna Mária s Ježišovým mŕtvym telom je nad svätostánkom, kde je živý Ježiš Kristus, ktorého prijímame. Snímka: AS
Fresky sú dielom francúzskeho maliara Jeana Josepha Chamanta, ktorý maľoval aj zámok v Holíči, avšak tam sa žiadna jeho maľba nezachovala. Oltárne obrazy pochádzajú z 18. storočia od viedenského maliara Jána Lukáša Krackera. Snímka: Anna Stankayová
Fresky sú dielom francúzskeho maliara Jeana Josepha Chamanta, ktorý maľoval aj zámok v Holíči, avšak tam sa žiadna jeho maľba nezachovala. Oltárne obrazy pochádzajú z 18. storočia od viedenského maliara Jána Lukáša Krackera. Snímka: Anna Stankayová
Bazilika má najväčší chrámový organ na Slovensku. Pôvodný dala postaviť Mária Terézia v roku 1771, v roku 1950 ho dobudovali saleziáni. Na kazateľnici je scéna Premenenia Pána – z nej mali dopadať slová do sŕdc ľudí a premieňať ich. Snímka: AS
Bazilika má najväčší chrámový organ na Slovensku. Pôvodný dala postaviť Mária Terézia v roku 1771, v roku 1950 ho dobudovali saleziáni. Na kazateľnici je scéna Premenenia Pána – z nej mali dopadať slová do sŕdc ľudí a premieňať ich. Snímka: AS
Farár Martin Lehončák ukazuje spomienku na návštevu pápeža Jána Pavla II. v roku 1995. Rovnako i biskupa Dominika Tótha, ktorý sa pravidelne zúčastňoval na fatimských sobotách, pripomína jeho biskupská berla. Snímka: Anna Stankayová
Farár Martin Lehončák ukazuje spomienku na návštevu pápeža Jána Pavla II. v roku 1995. Rovnako i biskupa Dominika Tótha, ktorý sa pravidelne zúčastňoval na fatimských sobotách, pripomína jeho biskupská berla. Snímka: Anna Stankayová
Kostol sv. Alžbety v Strážach upúta históriou i nevšednými maľbami. Snímka: Anna Stankayová
Kostol sv. Alžbety v Strážach upúta históriou i nevšednými maľbami. Snímka: Anna Stankayová
V Kostole sv. Alžbety je naľavo loď zla (pozornejšie oko si môže všimnúť i Lenina s pištoľou), ktorá sa na druhom výjave (vpravo) potápa pri stretnutí s loďou dobra, kde je Cirkev, rodina, nádej, Eucharistia. Snímka: Anna Stankayová
V Kostole sv. Alžbety je naľavo loď zla (pozornejšie oko si môže všimnúť i Lenina s pištoľou), ktorá sa na druhom výjave (vpravo) potápa pri stretnutí s loďou dobra, kde je Cirkev, rodina, nádej, Eucharistia. Snímka: Anna Stankayová
V Kostole sv. Alžbety je napríklad Ježiš v modernej dobe, v továrni obklopený raketou, lietadlom a drží hlavu unaveného robotníka. Snímka: Anna Stankayová
V Kostole sv. Alžbety je napríklad Ježiš v modernej dobe, v továrni obklopený raketou, lietadlom a drží hlavu unaveného robotníka. Snímka: Anna Stankayová
Kedysi farský kostol v Šaštíne niesol patrocínium Povýšenia Svätého kríža, avšak dlhé roky slúžil ako sklad. Po jeho obnove ho saleziáni zasvätili sv. Jánovi Boscovi. Snímka: Anna Stankayová
Kedysi farský kostol v Šaštíne niesol patrocínium Povýšenia Svätého kríža, avšak dlhé roky slúžil ako sklad. Po jeho obnove ho saleziáni zasvätili sv. Jánovi Boscovi. Snímka: Anna Stankayová
Interiér pôvodného šaštínskeho kostola sa nezachoval. Zrekonštruovali ho v 30. rokoch minulého storočia saleziáni. Snímka: Anna Stankayová
Interiér pôvodného šaštínskeho kostola sa nezachoval. Zrekonštruovali ho v 30. rokoch minulého storočia saleziáni. Snímka: Anna Stankayová