Najkrajší pohľad na farnosť je z kalvárie - fotogaléria

V jabloňovom sade za Petrovou Vsou sa modlia každý piatok krížovú cestu i korunku Božieho milosrdenstva. Kedysi zdevastovaný sad premenili na krásne modlitebné miesto. Viac si prečítajte TU.

Anna Stankayová 29.03.2023

Najkrajší pohľad na farnosť je z kalvárie - fotogaléria

Snímka: Anna Stankayová

V jabloňovom sade za Petrovou Vsou sa modlia každý piatok krížovú cestu i korunku Božieho milosrdenstva. Snímka: Anna Stankayová
V jabloňovom sade za Petrovou Vsou sa modlia každý piatok krížovú cestu i korunku Božieho milosrdenstva. Snímka: Anna Stankayová
Veriacich duchovne sprevádza páter Quirín Ján Barník, OPraem. Snímka: Anna Stankayová
Veriacich duchovne sprevádza páter Quirín Ján Barník, OPraem. Snímka: Anna Stankayová
O jablone aj zastavenia sa farníci svedomito starajú. Vytvoriť v zarastenom zdevastovanom sade krížovú cestu ich stálo mnoho námahy. Snímka: Anna Stankayová
O jablone aj zastavenia sa farníci svedomito starajú. Vytvoriť v zarastenom zdevastovanom sade krížovú cestu ich stálo mnoho námahy. Snímka: Anna Stankayová
Každý z nás je akoby jabloň, stromček, o ktorý sa treba starať. Keď prijmeme krst, musíme sa starať o vieru, aby priniesla ovocie. Snímka: Anna Stankayová
Každý z nás je akoby jabloň, stromček, o ktorý sa treba starať. Keď prijmeme krst, musíme sa starať o vieru, aby priniesla ovocie. Snímka: Anna Stankayová
Stúpajúc po kaskádach jabloňového sadu, zvierajú veriaci v skrehnutých rukách kamene. Snímka: Anna Stankayová
Stúpajúc po kaskádach jabloňového sadu, zvierajú veriaci v skrehnutých rukách kamene. Snímka: Anna Stankayová
„Ako sme tu tak raz v lete počas svätej omše stáli, mnohí zúčastnení si uvedomili, že krajší pohľad na svoju dedinu nevideli,“ podelil sa s nami na vrchole krížovej cesty páter Quirín. Snímka: Anna Stankayová
„Ako sme tu tak raz v lete počas svätej omše stáli, mnohí zúčastnení si uvedomili, že krajší pohľad na svoju dedinu nevideli,“ podelil sa s nami na vrchole krížovej cesty páter Quirín. Snímka: Anna Stankayová
Pod Ježišov kríž na vrchu kopca odovzdávajú farníci svoje trápenia, hriechy i ľudské kríže v podobe kameňov. Snímka: Anna Stankayová
Pod Ježišov kríž na vrchu kopca odovzdávajú farníci svoje trápenia, hriechy i ľudské kríže v podobe kameňov. Snímka: Anna Stankayová