Navštívili sme rodné mesto Andreja Radlinského

Zavítali sme do oravského mestečka obklopeného malebnou prírodou, kde sa 8. júla 1817 narodil neskorší kňaz, náboženský spisovateľ, redaktor a vydavateľ Andrej Radlinský. Celú reportáž z našej návštevy si môžete prečítať tu.

Anna Stankayová 13.10.2020

Navštívili sme rodné mesto Andreja Radlinského

V Dolnom Kubíne sú obľúbené i poludňajšie sväté omše. Tú v čase našej návštevy celebroval dekan Ľubomír Pekarčík. Snímka: Anna Stankayová
V Dolnom Kubíne sú obľúbené i poludňajšie sväté omše. Tú v čase našej návštevy celebroval dekan Ľubomír Pekarčík. Snímka: Anna Stankayová
Pred farským Kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej tento rok odhalili pamätník Andreja Radlinského s jeho portrétom a podpisom. Snímka: Anna Stankayová
Pred farským Kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej tento rok odhalili pamätník Andreja Radlinského s jeho portrétom a podpisom. Snímka: Anna Stankayová
Portrét Andreja Radlinského pred farským kostolom v Dolnom Kubíne. Snímka: Anna Stankayová
Portrét Andreja Radlinského pred farským kostolom v Dolnom Kubíne. Snímka: Anna Stankayová
Školskú Kaplnku sv. Jána Pavla II. posvätil 11. septembra 2015 spišský biskup Štefan Sečka. Snímka: archív cirkevnej spojenej školy
Školskú Kaplnku sv. Jána Pavla II. posvätil 11. septembra 2015 spišský biskup Štefan Sečka. Snímka: archív cirkevnej spojenej školy
Od roku 2006 je súčasťou cirkevnej spojenej školy materská škola, ktorú navštevuje takmer 90 detí. Snímka: archív cirkevnej spojenej školy
Od roku 2006 je súčasťou cirkevnej spojenej školy materská škola, ktorú navštevuje takmer 90 detí. Snímka: archív cirkevnej spojenej školy
Mamička Betka s Lukáškom sledujú, ako Gabriel obradne pripravuje oltár so zmenšenými liturgickými predmetmi, pomenúva ich a vie, aký majú význam. Snímka: archív Átria Dobrého pastiera
Mamička Betka s Lukáškom sledujú, ako Gabriel obradne pripravuje oltár so zmenšenými liturgickými predmetmi, pomenúva ich a vie, aký majú význam. Snímka: archív Átria Dobrého pastiera
Takto vyzerá záverečné poďakovanie v átriu - deti, mamky i lektorky si podávajú sochu Dobrého pastiera a mlčky alebo niekoľkými slovami nahlas povedia Pastierovi, čo majú na srdiečku. Snímka: archív Átria Dobrého pastiera
Takto vyzerá záverečné poďakovanie v átriu - deti, mamky i lektorky si podávajú sochu Dobrého pastiera a mlčky alebo niekoľkými slovami nahlas povedia Pastierovi, čo majú na srdiečku. Snímka: archív Átria Dobrého pastiera
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne. Snímka: Anna Stankayová
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne. Snímka: Anna Stankayová