Svätá Rita dáva nádej nielen v Košiciach a Zlatých Klasoch

Životné svedectvo manželky, matky, vdovy, neskôr augustiniánskej rehoľníčky a svätej neriešiteľných situácií púta aj po 640 rokoch od jej narodenia. Nazreli sme do prvého a jediného kostola na Slovensku zasväteného výnimočnej žene z talianskej Cascie. Pozrite si fotogalériu z reportáže.

Anna Stankayová 18.05.2021

Svätá Rita dáva nádej nielen v Košiciach a Zlatých Klasoch

Strecha kostola v Košickej Novej Vsi v tvare klobúka huby decentne zvýrazňuje kopec, na ktorom je Kostol sv. Rity postavený. Snímka: archív rehole augustiniánov
Strecha kostola v Košickej Novej Vsi v tvare klobúka huby decentne zvýrazňuje kopec, na ktorom je Kostol sv. Rity postavený. Snímka: archív rehole augustiniánov
Svetlo je vnútri Kostola sv. Rity, i keď sa vonku zotmie. Je znázornené na prednej stene vertikálnym pásom zlatej farby, ktorá je symbolom nebeského svetla. V poli zlatého pásu je umiestnený svätostánok. Snímka: archív rehole augustiniánov
Svetlo je vnútri Kostola sv. Rity, i keď sa vonku zotmie. Je znázornené na prednej stene vertikálnym pásom zlatej farby, ktorá je symbolom nebeského svetla. V poli zlatého pásu je umiestnený svätostánok. Snímka: archív rehole augustiniánov
Po vstupe do košického kostola priťahuje oko veriaceho prírodné svetlo prichádzajúce zhora (zo svetlíka). Veriacim pripomína, odkiaľ sa očakáva príchod Krista i to, že Kristus je svetlo sveta. Snímka: archív rehole augustiniánov
Po vstupe do košického kostola priťahuje oko veriaceho prírodné svetlo prichádzajúce zhora (zo svetlíka). Veriacim pripomína, odkiaľ sa očakáva príchod Krista i to, že Kristus je svetlo sveta. Snímka: archív rehole augustiniánov
Relikviár s úlomkom kosti z prsta sv. Rity z Cascie. Snímka: archív rehole augustiniánov
Relikviár s úlomkom kosti z prsta sv. Rity z Cascie. Snímka: archív rehole augustiniánov
Predstavený rehole augustiniánov na Slovensku Juraj Pigula, OSA, počas homílie v Kostole sv. Rity v Košickej Novej Vsi. V pozadí je socha svätice z Cascie. Snímka: archív rehole augustiniánov
Predstavený rehole augustiniánov na Slovensku Juraj Pigula, OSA, počas homílie v Kostole sv. Rity v Košickej Novej Vsi. V pozadí je socha svätice z Cascie. Snímka: archív rehole augustiniánov
Obraz sv. Rity namaľovala maďarská umelkyňa Masa Fesztyová. Ružu v kostole badať viackrát. Ako mariánsky symbol i symbol sv. Rity, ku ktorej do Zlatých Klasov prichádzajú i pútnici spoza hraníc. Snímka: Erika Litváková
Obraz sv. Rity namaľovala maďarská umelkyňa Masa Fesztyová. Ružu v kostole badať viackrát. Ako mariánsky symbol i symbol sv. Rity, ku ktorej do Zlatých Klasov prichádzajú i pútnici spoza hraníc. Snímka: Erika Litváková
Neorenesančnému kostolu v Zlatých Klasoch dominuje oltár z rovnakého obdobia. Vedľa neho je oltár zasvätený sv. Rite. V roku 2012 prešiel kostol kompletnou výmaľbou. Snímka: Erika Litváková
Neorenesančnému kostolu v Zlatých Klasoch dominuje oltár z rovnakého obdobia. Vedľa neho je oltár zasvätený sv. Rite. V roku 2012 prešiel kostol kompletnou výmaľbou. Snímka: Erika Litváková
Farár Alexander Naszvadi spravuje farnosť v Zlatých Klasoch od roku 1994. Snímka: Erika Litváková
Farár Alexander Naszvadi spravuje farnosť v Zlatých Klasoch od roku 1994. Snímka: Erika Litváková
Kostol Povýšenia Svätého kríža v Zlatých Klasoch postavili v roku 1886. Snímka: Erika Litváková
Kostol Povýšenia Svätého kríža v Zlatých Klasoch postavili v roku 1886. Snímka: Erika Litváková