Svätá Rita vyrieši aj nemožné

Životné svedectvo manželky, matky, vdovy, neskôr augustiniánskej rehoľníčky a svätej neriešiteľných situácií púta aj po 640 rokoch od jej narodenia. Nazreli sme do prvého a jediného kostola na Slovensku zasväteného výnimočnej žene z talianskej Cascie.
Anna Stankayová 18.05.2021
Svätá Rita vyrieši aj nemožné

Kostol sv. Rity v Košickej Novej Vsi slúži veriacim i bratom augustiniánom už tri roky. Snímka: archív rehole augustiniánov

„Jeden z najvyššie položených bodov v Košiciach, kopec medzi Furčou a Košickou Novou Vsou, je vylepšený a vyvýšený o budovu Kostola sv. Rity a Kláštora sv. Augustína,“ víta nás predstavený rehole augustiniánov Juraj Pigula. Hoci zatiaľ zvon vo veži chýba, na svoj veľký deň čaká vo vedľajšej budove kláštora.

Aj bez neho má kostol svoju duchovnú atmosféru. Rovnako i kláštor bratov augustiniánov, ktorí v Košiciach pôsobia od roku 1995. Spočítali by ste ich na prstoch jednej ruky, avšak kostol ani kláštor prázdnotou nezívajú.

„Prichádzajú sem manželské páry a rodiny, veľa mladých, naši laici – bratstvo sv. Augustína a sv. Rity, robíme duchovné cvičenia či prednášky, ale i duchovné rozhovory, ktoré využívajú i mnohí neveriaci, keď sa potrebujú porozprávať o vážnych témach. Venujeme sa tiež rozvedeným.

Veľmi dôležité je zdieľanie viery – z jednej strany formácia, ale aj delenie sa o to, ako prežívame vieru, ako nás zasahujú životné udalosti,“ predstavuje široké spektrum pôsobnosti rehole.

Kameň, čo stavitelia zavrhli

Moderný kruhovitý chrám posvätil v roku 2018 košický pomocný biskup Marek Forgáč. Dielo architekta Jána Zajaca zaujme zlatým pásom v oltárnej časti, ktorý vyúsťuje do svetlíka. Veriacim pripomína, že Kristus je svetlo sveta.

„Zlatý pás zase vyjadruje myšlienku sv. Augustína, ktorý hovorí, že ako komunita máme byť jedno srdce a jedna duša v Bohu. V Bohu je aj tento zlatý pás, v ktorom je zasadený zlatý svätostánok, a ide akoby do neba,“ vysvetľuje.

Pri pohľade na mramorovú podlahu s úsmevom hovorí biblické: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným“ (Mk 12, 10). Mramor totiž vyhodili v jednej talianskej firme v Modene: „Keď sa vďaka augustiniánom – otcovi Pavlovi a Giuseppemu vlastníci firmy dozvedeli, že staviame kostol, ponúkli nám ho. Keď sme ho vyleštili, zistili sme, že je nádherný a hrá rôznymi farbami.“

V podzemí kostola sa nachádza malá kaplnka s relikviami sv. Rity. Strieborný pozlátený relikviár v tvare ruže vytvorili na návrh otca Pavla Benedika bratia Massimo a Alessandro Piraniovci z remeselníckej rodiny z Ríma. Ruža je symbolom lásky (jej krása) i bolesti (tŕne).

Ritu si obľúbili

Do kostola sa ľudia z Košíc i celého Slovenska prichádzajú modliť za svoje rodiny. Vo svätej Rite vidia silu, ktorá ide z jej príkladu života a z tej čerpajú aj oni. Výnimočná je aj dnes – v odpustení a v riešeniach, aj keď možno na prvý pohľad riešenia nie sú. Dáva nádej. Aj keď sa niečo zdá nemožné a nemá to zmysel.

Dôležité je vedieť odpustiť. Juraj Pigula načrtáva jej príbeh: „Narodila sa pred 640 rokmi do kresťanskej rodiny. V šestnástich rokoch sa vydala a porodila dvoch synov. Jej manžela však pre rodové spory zavraždili a ona sa ocitla medzi rodinou svojho manžela, ktorá žiadala krvnú pomstu, a vrahmi – v neriešiteľnej situácii.

Rita s krvnou pomstou nesúhlasila, hoci sa od nej očakávalo, že bude stáť na strane rodiny. Priklonila sa na Kristovu stranu a verejne vyriekla slová odpustenia, k čomu nabádala aj svojich synov. Prosila Boha za oboch synov, aby sa nepošpinili krutosťami a ich konanie nestrhla nenávisť.

Duše oboch chlapcov Boh zachránil. Zomreli jeden za druhým krátko po otcovej smrti na mor rozšírený v celom Taliansku. Rita, osamelá vdova, dokázala dosiahnuť zmierenie rodín, ktoré pokračovali v násilnostiach. Následne zasvätila život Bohu v augustiniánskom Kláštore sv. Márie Magdalény v Cascii.

Tam prežila 40 rokov v modlitbe k Bohu a v službe blížnym s ušľachtilou pozornosťou voči ich ťažkostiam. Posledných 15 rokov nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.“

Štvrtky sv. Rity

Pred sviatkom sv. Rity (22. mája) sa veriaci s augustiniánmi stretávajú počas 15 štvrtkov. Pripomínajú si tým 15 rokov jej nosenia stigmy na čele.

„Pred každou štvrtkovou svätou omšou sa modlíme litánie a ruženec sv. Rity, ktorý má sedem tajomstiev. Počas nich prejdeme celý jej život. Je veľmi pekný a zároveň krátky – má len tri Zdravasy a Otčenáš.

Na konci sú drobné modlitby k sv. Rite, kde prosíme za všetky rodiny a ľudí, ktorí nám píšu o problémoch s odpustením alebo majú neriešiteľné choroby či prípady. Sv. Rita je obľúbená medzi onkologickými pacientmi, lebo to sú často neriešiteľné situácie – a viacerí sú uzdravení, rovnako i mnohí manželia sa obrátia a opäť si nájdu k sebe cestu,“ približuje Juraj Pigula úctu k sv. Rite, ktorá vrcholí slávnosťou a požehnávaním ruží.

Jedna z legiend totiž hovorí, že v zime roku 1457 ťažko chorá Rita poprosila spolusestru o ruže a figy. Tá sa na prekvapenie všetkých vrátila s kvitnúcimi ružami a zrelými figami.

„Svätá Rita vždy bola a je pri všetkých, ktorí sa k nej utiekajú vo svojom trápení, či už v manželstve, v práci alebo rodine,“ povzbudzuje nás na záver predstavený rehole augustiniánov.

Fotogalériu z farnosti nájdete TU.