A cappella koncert na pomoc Arménsku

Spevácke kvinteto Luys pôsobí na umeleckej scéne už vyše dvadsať rokov a účinkovalo v rôznych krajinách sveta. Na Slovensku si jeho interpretáciu gregoriánskeho chorálu arménskej, teda najstaršej kresťanskej cirkvi na svete, vypočujeme prvýkrát.
Rastislav Mráz Róbert Kormaňák 29.10.2023
A cappella koncert na pomoc Arménsku

Spevácka a cappella skupina Luys. Snímka: archív organizátorov

Vystúpenie ženského speváckeho kvinteta Luys z Arménska organizuje Trnavský samosprávny kraj a Občiansky klub Trnava, o. z., ako reakciu na aktuálnu vojnovú situáciu a prenasledovanie kresťanov v tomto kaukazskom regióne.

Podujatím chcú organizátori vyjadriť podporu arménskym kresťanom, ale aj kresťanom prenasledovaným kdekoľvek inde vo svete. Okrem koncertu v Trnave je naplánovaný koncert aj v Bratislave a Nitre.

GENOCÍDA A EXODUS

Arménsky národ prijal kresťanstvo už v roku 301 a až dodnes tam pôsobí samostatná Arménska apoštolská cirkev, ktorá sa pridržiava pôvodných tradícií, kresťanských hodnôt a zásad.

Historické hranice územia Arménska sa v priebehu stáročí menili a arménsky národ často podliehal cudzím vládcom, pričom musel odolávať nielen tlakom na zmenu svojho vierovyznania, ale aj priamej fyzickej likvidácii.

Na začiatku 20. storočia prežili Arméni najsurovejšiu a barbarskú genocídu zo strany tureckých vládcov, v tom čase v rámci Osmanskej ríše. Táto genocída priniesla krutú smrť miliónom ľudí a v pamäti tohto národa zanechala obrovskú krvavú ranu.

Nasledoval masívny exodus arménskeho ľudu, ktorý spôsobil, že v diaspóre reálne žijú milióny etnických Arménov, čo je trikrát viac ako v samotnej Arménskej republike. Arménske komunity dnes existujú v USA, vo Francúzsku, v Rusku, Sýrii, ale aj v Iráne a mnohých ďalších krajinách.

SPOMÍNAME NA ARMÉNOV

Adolf Hitler v auguste 1939 povzbudzoval nemeckých vojakov pred útokom na Poľsko slovami: „Kto si dnes spomenie na Arménov?“ Občania Slovenska na tieto slová odpovedajú v roku 2023: „My spomíname na Arménov a nikdy na ich utrpenie nezabudneme.“

Je nepochopiteľné, že aj v súčasnosti je arménsky ľud znova cieľom etnického a náboženského prenasledovania. Koncert je morálnym vyjadrením solidarity a spolupatričnosti všetkých civilizovaných obyvateľov Slovenska s arménskym národom.

Podujatie sa koná pod záštitou nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Rastislava Mráza. Partnermi podujatia sú Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza, Rímskokatolícka cirkev Nitrianske biskupstvo, Katolícke noviny a Rehoľa menších bratov františkánov na Slovensku. Vstupné na podujatie je dobrovoľné.

Vystúpenie a cappella speváckeho súboru Luys z Arménska možno podporiť osobnou účasťou na týchto miestach: Katedrála sv. Emeráma v Nitre vutorok 31. októbra o18.00; františkánsky Kostol sv. Jakuba v Trnave 1. novembra o 19.00; Kostol Svätej rodiny v Bratislave- -Petržalke 2. novembra o 19.30.