Annin prsteň mení srdcia

Pred rokom vyrobil hlavný relikviár na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Medzičasom šperkár Marek Husovský (40) vytvára na podnet Pavla Hudáka už približne pol roka prstene, ktoré symbolizujú túžbu po čistote. Podľa jeho slov sú predovšetkým „duchovným šperkom“.  

Mária Bilá 31.08.2019
Annin prsteň mení srdcia

Prsteň je určený dievčatám a ženám, ktoré túžia žiť čisté vzťahy. Snímka: Erika Litváková

Od blahorečenia uplynul rok. Čo sa odvtedy vo vašom živote či vo vzťahu k Anne zmenilo?
Tento rok ubehol veľmi rýchlo a som rád, že Anka je stále so mnou a veľa vecí sa od nej môžem učiť.

V poslednej dobe sa od nej snažím priúčať jednoduchosti života a prehlbovaniu vzťahu k Ježišovi. 

Keď máte mamku Máriu a sestru Annu, veci idú ľahšie. 

Aký je to pocit prísť do Vysokej nad Uhom a modliť sa pri relikviári, ktorý ste vlastnoručne zhotovili?
Pre výrobcu je to možno aj technická vec; pozriem sa na relikviár z inej strany – ktoré veci som mohol urobiť ináč, lepšie.

Ale stále, keď kľačím pred blahoslavenou Annou, som nesmierne šťastný a vďačný za milosť, že vôbec som zúčastnený na tomto Božom projekte.

Krútiac hlavou stále nechápem toto požehnanie a Annin výber autora. 

Od istého času sú v Domčeku k dispozícii aj strieborné „prstene Anny Kolesárovej“, ktoré ste tiež vyhotovili vy. Mohli by ste čitateľom priblížiť, o čo presne ide?
S iniciatívou prišiel a premodlil ju otec Pavol Hudák (rektor Domnčeka - Pastoračného centra Anny Kolesárovej, pozn. red.).

Ja som len s radosťou prijal ponuku vymyslieť a vyrobiť duchovný šperk – Ankin prsteň. Inšpiroval som sa venčekom čistoty s tromi kvietkami na hlavnom relikviári. 

S nosením prsteňa sú spojené tieto záväzky: Rozhodnutie pre vnútornú slobodu a čisté vzťahy.

Denná modlitba troch Zdravasov za dar múdreho, čistého a milujúceho srdca.

Sviatostný život.

Odporúča sa urobiť si púť k blahoslavenej Anne a pomodliť sa pri hlavnom relikviári. 

Koľko takýchto prsteňov ste už vyrobili?
Presný počet neviem a ani na tom nezáleží. Som veľmi rád a povzbudený, koľko dievčat sa rozhodne ísť proti prúdu a žiť čisto. 

Dostali sa vám už do uší aj nejaké konkrétne príbehy nositeliek prsteňov?
Počul som už veľa príbehov, ako sa menia srdcia dievčat, žien a koľko ovocia priniesol tento duchovný šperkt.

Jeho nositeľky sa cítia opäť milované, chránené a majú túžbu po čistom srdci.

Viem, že nositeľky majú tu na zemi osobitnú Anninu ochranu – a že prsteň ich bude sprevádzať na ceste k svätosti.