Boh miluje našu lásku

Diela akademickej maliarky Dariny Gladišovej (67) sú súčasťou mnohých chrámov na Slovensku. Svoj talent nedávno zúročila vytvorením obrazu Hostia svätej čistoty, ktorý bol požehnaný 30. augusta počas osláv druhého výročia blahorečenia Anny Kolesárovej.
Mária Peterčáková 03.10.2020
Boh miluje našu lásku

Ilustrácia: Darina Gladišová

Ako ste sa dostali k osobnosti a téme Anny Kolesárovej?

Už pred niekoľkými rokmi mi sestra priniesla krátky životopis Anny Kolesárovej a modlitbu za jej blahorečenie – s prosbou, aby som sa k modlitbám pridala aj ja. V tom čase som nemohla ani len tušiť, že po dvoch rokoch od jej blahorečenia budem poverená úlohou namaľovať jej obraz. Považujem to za veľkú milosť a som za to vďačná.

Čím vás táto dievčina upútala?

Upútala ma svojou obdivuhodnou čistotou, jednoduchosťou a pokorou. Jej život nebol bezstarostný, ak si predstavíme, že už v desiatich rokoch bol poznačený stratou milovanej matky. Dar sily, o ktorý tak veľmi prosila vo svojich modlitbách k Duchu Svätému, jej bol daný - a Anna vedela, že nie je sama.

Bola pripravená prijať zverenú úlohu. S hlbokou dôverou v srdci sa opierala o Boha, lebo len on najlepšie vie, koľko sme z jeho milosti schopní uniesť. Boh miluje našu lásku a dôveru – hlavne vtedy, keď nás vedie cez utrpenie a bolesť.

Iste ste sa už aj vy stretli s otázkou niektorých ľudí, prečo Boh chcel uskutočniť svoj plán cez smrť šestnásťročného dievčaťa.

Odpoveďou je nám sám Ježiš Kristus, milovaný Syn Boha Otca, ktorý za nás dobrovoľne podstúpil smrť na kríži práve za ideál čistoty lásky; aby nám vydal svedectvo o láske bez hraníc a povzniesol nás tak cez boľavé udalosti nášho života. Daroval nám nádej do nového života, ktorý je za hranicou pozemského bytia.

To nám dáva silu a túžbu žiť čisto a zodpovedne aj v našich vzťahoch.

Vo svojom diele ste kládli dôraz na istý aspekt, ktorý je prítomný už v názve - hostia, Eucharistia. Prečo?

Boh nás všetkých pozýva k láske, ktorá je ochotná sa obetovať; ako to urobil Ježiš Kristus v Eucharistii. Preto jadrom celej kompozície je svätá Eucharistia.

Spojenie srdca a Eucharistie na obraze nie je náhodné. Poloha rúk naznačuje Anninu odvahu, s akou si chránila svoju nevinnosť a čistotu srdca pred znesvätením chrámu Ducha Svätého v nej.

Blahoslavená Anna bola pripravená vydať svedectvo o čistej láske, keď len krátko pred tragickou udalosťou prijala sviatosť zmierenia a Eucharistie, o čom svedčí aj zápis dekana Antona Lukáča v matrike zosnulých.

Pri každom svätom prijímaní dostávame aj my túto obrovskú milosť od Boha – aj my dávame v našom srdci priestor novému vteleniu Boha, ktorý chce cez naše osobné obety požehnať svet a urobiť ho pokojným domovom pre nás všetkých.

Anna Kolesárová umrela ako tínedžerka a dodnes oslovuje najmä mladých. V čom vidíte generačný presah, vďaka ktorému môže upútať napríklad vašu generáciu?

Božím plánom je, aby každý z nás bez ohľadu na vek dozrel v láske a stal sa požehnaním, malou hostiou pre celý svet. Podľa lásky by sme sa mali identifikovať, že patríme ku Kristovi. Často aj ten najmenší egoizmus môže oslabiť účinkovanie svätej Eucharistie.

V obetovaní sa pre druhých spočíva zmysel kresťanského života, ale aj celého nášho bytia. V tomto duchu je posolstvo života Anky Kolesárovej veľmi inšpiratívne pre všetky vekové kategórie.

Ako a ako dlho vaše dielo vznikalo?

Každé dobré umelecké dielo si vyžaduje veľké úsilie. V prípade obrazu Anny Kolesárovej to bolo obzvlášť náročné, lebo sa nezachovali kvalitné fotografie. Preto údajne ani jeden jej portrét nie je identický - už dnes sú v obehu rôzne podoby a ani v budúcnosti sa tomu nevyhneme. Nemali by sme sa však upriamovať na jej fyzickú podobu, ale na podstatu svedectva jej života.

Na obraze som pracovala približne od októbra 2019 do 11. marca 2020. Pamätám si to presne, lebo v ten deň bola u nás vyhlásená karanténa a brat po mňa prišiel do Bratislavy, aby ma odviezol späť do Novej Bane k mamičke, o ktorú sa staráme 15 rokov.

Aj keď som sa chcela v ateliéri potešiť dlhšie v prítomnosti Anny Kolesárovej, podstatné je, že mi Boh dal milosť a priestor dielo dokončiť. Som mu za to vďačná.

Plánujete sa Annou Kolesárovou a jej príbehom inšpirovať i pri vzniku iného diela?

Nie je to vylúčené, aj keď už roky – odkedy ochorela mamka – si nič neplánujem. Naučila som sa všetku dôveru vkladať do Božieho riadenia. Boh Otec je môj hlavný režisér; veľmi starostlivo selektuje, akú úlohu mám prijať. Ak je od neho, dá mi na ňu aj priestor.

To platí aj pre moju tvorbu. Blahoslavená Anna Kolesárová už v mojom srdci ostane navždy. Verím, že jej mučenícka smrť nám všetkým prinesie veľa milosti a požehnania, aby sme dokázali byť tak ako ona otvorení pôsobeniu Ducha Svätého a naplniť naše zverené úlohy.

HOSTIA SANCTAE CASTITATIS – HOSTIA SVÄTEJ ČISTOTY

Jadrom celej kompozície je svätá Eucharistia. Červená ruža na hrudi vyjadruje Anninu obetu, v ktorej je zahrnutá láska, krása, milosť, nádej a radosť z odpustenia, ktoré nachádzame v sviatostnom spojení s Bohom.

Celá kompozícia je ladená do teplých farebných tónov. Od červenej, ktorá vyjadruje oheň Ducha Svätého, lásku a ochranu Boha Otca. Žltá, svetložltá až biela farba symbolizuje čistotu, vznešenosť a prechod do nebeskej blaženosti. Biela farba šiat predstavuje úprimnosť, jednoduchosť.

Bosé nohy vyjadrujú poníženosť, pokoru, skromnosť. Biele ruže sú symbolom svätosti. Venček zo šestnástich sedmokrások, po obvode aureoly, znázorňuje počet dožitých rokov blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Kvietky sa jemne sfarbujú do červena – posledná, najčervenšia sedmokráska naznačuje jej mučenícku smrť. Zároveň sa tu ponúka symbolika s „venčekom“ Božej slávy. Vlasy voľne splývajú k ramenám a môžu vyjadrovať symboliku závoja – zasvätenia sa.

Zlatá korunka jemne vsadená do vlasov vyjadruje Anninu vernosť a oddanosť Bohu. Do korunky sú vložené tri zrniečka z Anninho ruženca vyjadrujúce spiritualitu troch Zdravasov, ktoré sa už dvadsať rokov modlia mladí a rodiny pri jej hrobe – za srdce múdre, čisté a milujúce.