Dobré divadlo a duchovné povzbudenie

Gorazdov Močenok priniesol veľa zaujímavých podujatí. Od duchovného cez sprievodný program, hosťujúce divadlá až po samotné súťažné divadelné predstavenia.

Peter Šuvada 13.08.2023
Dobré divadlo a duchovné povzbudenie

Divadelný súbor NA SKOK z Raslavíc prezentoval inscenáciu Maria Stuart. Snímka: Michal Lašut

Duchovný program celonárodného festivalu pozostával zo slávenia Eucharistie každý večer v Kostole sv. Klimenta v Močenku. Úvodnú svätú omšu celebroval Marián Bér.

Duchovnú obnovu, ktorá bola pre všetkých účastníkov prínosom, viedol don Jozef Luscoň. Ordinár OS a OZ SR František Rábek a nitriansky pomocný biskup Peter Beňo celebrovali 26. júla svätú omšu v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.

Sláveniu predchádzala pešia púť z Močenka do Nitry. Pútnici so sebou priniesli posolstvo, ktoré oznamovalo začiatok 31. ročníka celonárodného festivalu.

Na púti sa aktívne zúčastnil aj biskup Rábek, ktorý požehnal Náučný chodník sv. Gorazda. Počas slávnosti upozornil aj na to, že 5. júla sa začal Rok kresťanskej kultúry. A na záver festivalu slávil svätú omšu v Gorazdove.

POCTA PRE M. K. ADAMOVA

Tento rok odišiel 21. mája do večnosti jeden zo zakladateľov Gorazdovho Močenka Mišo Kováč Adamov.

Na jeho počesť pripravil jeho blízky priateľ, fotograf Michal Lašut výstavu záberov z viacerých festivalových ročníkov.

Na vernisáži v miestnom kultúrnom dome sa priatelia a spolupracovníci Miša Kováča Adamova podelili o svoje spomienky.

Súťažné divadelné predstavenie Dedko a ja predviedli študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici. Snímka: Michal Lašut

NA DIVADELNÝCH DOSKÁCH

Festival Gorazdov Močenok ponúkol publiku žánrovo z každého rožka troška. Niektorí divadelníci dokonca zvolili formu arény – spolu s hercami bolo na javisku aj obecenstvo, iní si vybrali formu priamej interakcie s hľadiskom.

Ivan Gontko s Tyjátrom a bábkovou hrou Herkules interakciou zapojil tých najmenších. Druhé nesúťažné predstavenie ponúklo Teatro Colorato s inscenáciou Sunset Boulevard v réžii Petra Weincillera – na slávnostnom otvorení festivalu roztlieskalo obecenstvo.

Prvé súťažné predstavenie mal divadelný súbor NA SKOK z Raslavíc. Po predstavení Maria Stuart v réžii Martina Bašistu sa na javisko opäť postavil aj ďalší deň, tentoraz s hrou Hniezdo.

Na festivale sa predstavili aj tieto súbory: DS Makyta z Púchova s hrou Strakonický gajdoš v  réžii Kamila Žišku; Divadlo Milénium z Košíc s hrou Zo života hmyzu v réžii Gejzu Tótha; Potulné dividlo J+T z Medzibrodu s hrou Don Kychot v réžii Juraja Haviara a Tomáša Pohorelca.

Študenti Akadémie umení z Banskej Bystrice sa predstavili s hrou Dedko a ja. Interakcia s publikom a príbeh, ktorý zobrazuje silný vzťah medzi dedkom a vnukom, právom zožali standing ovation.

Odovzdanie festivalového posolstva nitrianskemu pomocnému biskupovi Petrovi Beňovi a svätá omša v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Snímka: Michal Lašut

VYHODNOTENIE FESTIVALU

O individuálnych oceneniach rozhodla odborná porota na čele s predsedom Martinom Timkom a členmi Zdenkou Pašuthovou a Petrom Weincillerom.

Prvé miesto udelili spomínanej inscenácii Dedko a ja. Ocenenie za autentické režijné postupy získal Martin Bašista. Ocenenie za najlepší herecký výkon v monodráme Hniezdo získala Anežka Hudačková.

VIDÍME SA O ROK

Bohatý sprievodný program tohtoročného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok vyvrcholil 29. júla koncertom Simy Magušinovej.

Organizátori veria, že hoci sa opona tohtoročného festivalu spustila, s Božou pomocou ju o rok opäť zodvihnú, konkrétne 21. – 28. júla 2024.