Film môže diváka vychovať k čistému pohľadu

Aký má pápež František vzťah k filmovému umeniu? Odpoveď na túto otázku ponúka publikácia Pohľad ako dvere srdca. Neorealizmus medzi pamäťou a aktuálnosťou. Knihu z vydavateľstva Effatà predstavili 21. júla na pôde talianskeho veľvyslanectva pri Svätej stolici. Jej autorom je taliansky kňaz Dario Edoardo Viganò, odborník na filmové umenie a komunikáciu.
TK KBS 31.07.2021
Film môže diváka vychovať k čistému pohľadu

Taliansky režisér Federico Fellini obsadil do hlavnej úlohy filmu Cesta (La Strada, 1954) svoju manželku Giuliettu Masinovú (vľavo), ktorá stvárnila postavu Gelsominy; Anthony Quinn (v strede) si zahral hrubého siláka Zampana; vpravo je Aldo Silvani ako pán Giraffa. Snímka: profimedia.sk

V rozhovore na začiatku knihy pápež František približuje, ako vo svojej rodine dostal do vienka vzťah k filmu. Svätý Otec pozýva čitateľov znovuobjaviť v kinematografii výchovu diváka k čistému pohľadu.

Pápež František považuje za užitočné vytvoriť vo Vatikáne ústredný audiovizuálny archív na zhromažďovanie a zachovanie dedičstva historických fondov na vysokej náboženskej, umeleckej a ľudskej úrovni. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať časť rozhovoru pápeža Františka s Dariom Edoardom Viganòm.

Vo svojom magistériu sa nezriedka odvolávate na kinematografiu: niekedy vás počujeme spomínať ten či onen film. Odkiaľ pochádza váš mimoriadny vzťah k filmu?

Za svoju filmovú kultúru vďačím predovšetkým svojim rodičom. Keď som bol dieťa, často som chodieval do kina v našej štvrti, kde sa zvykli premietať aj tri filmy zaradom, jeden za druhým. Je to súčasť krásnych spomienok na moje detstvo: moji rodičia ma naučili vychutnať si radosť z umenia v jeho rôznych podobách.

V sobotu sme napríklad s mamou a bratmi počúvali opernú hudbu, ktorú vysielali v štátnom rozhlase. Posadila nás k rádiu a – predtým než sa začalo vysielanie – porozprávala nám dej opery. Keď sa mala začať nejaká dôležitá ária, upozornila nás: „Dávajte pozor, toto je veľmi krásna pieseň.“

Bolo to niečo nádherné. A potom tu boli filmy v kinách, pri ktorých moji rodičia použili rovnakú metódu, ako to robili pri operách. Vysvetľovali nám ich, aby nás zorientovali.

A v tomto súvise sa zrodil aj váš vzťah k talianskemu neorealizmu?

Áno, medzi filmami, ktoré naši rodičia bezpodmienečne chceli, aby sme poznali, boli práve diela neorealizmu. Myslím si, že od desiatich do dvanástich rokov som videl všetky filmy s Annou Magnaniovou (1908 – 1973) a Aldom Fabrizim (1905 – 1990), medzi nimi Rím, otvorené mesto (Roma città aperta; film mal premiéru v septembri 1945) od Roberta Rosselliniho (1906 – 1977), ktorý som mal veľmi rád.

Pre nás, deti v Argentíne, boli tieto filmy veľmi dôležité, pretože vďaka nim sme do hĺbky pochopili veľkú tragédiu svetovej vojny. V Buenos Aires sme vojnu poznali predovšetkým prostredníctvom mnohých migrantov, ktorí pricestovali: Talianov, Poliakov, Nemcov...

Ich rozprávania nám otvorili oči pre drámu, ktorú sme priamo nepoznali, ale aj vďaka kinu sme získali hlboké povedomie o jej dôsledkoch.

Často ste označili neorealistický film za „katechézu ľudskosti“ alebo „školu humanizmu“. Sú to veľmi krásne vyjadrenia, ktorými sa tejto kinematografii pripisuje univerzálna hodnota. V čom je aktuálnosť týchto filmov?

Filmy neorealizmu formovali naše srdce a stále tak môžu robiť. Povedal by som, že ešte viac: tieto filmy nás naučili pozerať sa na realitu novými očami. Veľmi oceňujem, že táto kniha zachytí tento zásadný aspekt: univerzálnu hodnotu tejto kinematografie a jej aktuálnosť ako dôležitý nástroj, ktorý nám pomáha obnoviť náš pohľad na svet.

Ako veľmi dnes potrebujeme naučiť sa hľadieť! Náročná situácia, ktorú prežívame, do hĺbky poznačená pandémiou, vytvára obavy, strach, zúfalstvo: na toto poslúžia oči schopné preraziť nočnú tmu, zodvihnúť pohľad ponad múr, aby sme videli horizont.

Dnes je veľmi dôležitá katechéza pohľadu, pedagogika pre naše oči, často neschopné kontemplovať uprostred tmy to „veľké svetlo“ (Iz 9, 1), ktoré prináša Ježiš. Mystička našej doby Simone Weilová (1909 – 1943) píše: „Súcit a nezištnosť zostupujú od Boha, a keď sa darujú cez pohľad, Boh je prítomný tam, kde sa tieto pohľady stretávajú.“

Hľa, tu je dôvod, prečo sa reflexia nad pohľadom otvára transcendencii. Aké krásne by bolo znovuobjaviť prostredníctvom kina význam výchovy k čistému pohľadu. Práve tak, ako to robil neorealizmus.

Ale akým spôsobom nás táto kinematografia môže naučiť hľadieť?

Neorealistický pohľad je taký, ktorý stimuluje svedomie. Deti sa na nás dívajú (I bambini ci guardano) je film z roku 1943 od Vittoria De Sicu (1901 – 1974), ktorý rád často citujem, pretože je veľmi krásny a bohatý na významy.

V mnohých filmoch bol neorealistický pohľad pohľadom detí na svet: čistý pohľad, schopný zachytiť všetko; priezračný pohľad, pomocou ktorého môžeme okamžite a jasne identifikovať dobro a zlo.

Spomínam si na slová môjho brata Hieronyma, pravoslávneho arcibiskupa Atén a celého Grécka, ohľadom jednej z najtvrdších skutočností našej doby: „Kto vidí oči detí, s ktorými sa stretávame v utečeneckých táboroch, je schopný rozpoznať okamžite, v celej podobe, ten ,bankrot‘ ľudskosti“ (Príhovor v utečeneckom tábore Moria, Lesbos, 16. apríla 2016).

Pri mnohých príležitostiach v rôznych krajinách sa moje oči stretli s očami detí, chudobnými i bohatými, zdravými i chorými, radostnými i trpiacimi. To, že na nás hľadia oči detí, je skúsenosť, ktorú poznáme všetci, ktorá sa nás dotýka hlboko v srdci a ktorá nás tiež núti spytovať si svoje svedomie.

Neorealistická kinematografia zovšeobecnila tento pohľad detí: ich pohľad, ktorý je oveľa viac ako čisto len uhol pohľadu, nám kladie otázku tým viac dnes, keď sa zdá, že pandémia znásobuje „bankrot“ ľudskosti.

Čo urobíme, aby sa na nás deti mohli dívať s úsmevom a uchovali si priezračný pohľad, plný dôvery a nádeje? Čo urobíme, aby neboli okradnuté o toto svetlo, aby tieto oči neboli narušené a skazené?

V tejto súvislosti mi prichádza na myseľ ďalší veľký majster talianskeho filmu Federico Fellini (1920 – 1993), ktorého často s obľubou citujete pre jeho schopnosť vrátiť patričné miesto pohľadu na tých najposlednejších.

Áno, Cesta (La Strada; 1954) od Felliniho je film, ktorý som mal azda najradšej. Veľmi sa identifikujem s týmto filmom, v ktorom nájdeme implicitný odkaz na svätého Františka. Federico Fellini dokázal dať nevídané svetlo pohľadu na tých najposlednejších.

V tomto filme je rozprávanie o nich ukážkovým príkladom a je pozvaním na uchovanie ich vzácneho pohľadu na realitu. Myslím na slová, ktoré Matto  (Blázon) adresuje Gelsomine: „Ty, kamienok, máš zmysel v tomto živote.“ Je to príhovor hlboko preniknutý evanjeliovými odkazmi.

Ale myslím na celú cestu Gelsominy: svojou pokorou a svojím dokonale čírym pohľadom dokáže obmäkčiť tvrdé srdce človeka, ktorý zabudol plakať. Tento čistý pohľad tých najposlednejších je schopný zasiať život aj do tej najvyprahnutejšej pôdy. Je to pohľad nádeje, ktorý vie vytušiť svetlo v tme: preto si ho treba chrániť.

Neorealistický film však vyrozprával veľmi presnú realitu: realitu Talianska, ktoré sa má znovuvybudovať po tom, čo vyšlo z epochálnej drámy svetovej vojny. Ako môžu tieto filmy prehovoriť aj k našej súčasnosti?

Hľadieť a vidieť nie je to isté. Tento postreh je výstižne vyjadrený v tejto knihe. Hľadieť je činnosť konaná čisto očami, ale na to, aby ste videli, sú potrebné oči a srdce.

Neorealistické filmy nie sú dokumentárnymi snímkami, ktoré by podávali jednoduchý očný záznam reality; podávajú ho, to áno, ale v celej jeho drsnosti, cez pohľad, ktorý strháva, ktorý pohne človekom v hĺbke, vyvoláva súcit. Rozdiel je v kvalite pohľadu, vtedy i dnes.

Neorealistický pohľad nie je pohľadom z diaľky, ale pohľadom, ktorý približuje, dotýka sa reality takej, aká je, ujíma sa jej, a to znamená, že uvádza do vzťahu.

Už som sa vyjadril k tomu, ako veľmi dnes digitálne médiá môžu vystaviť človeka riziku závislosti, izolácie a postupnej straty kontaktu s konkrétnou realitou, čím bránia rozvoju autentických ľudských vzťahov (porov. Christus vivit, č. 88), a ako veľmi sú potrebné fyzické gestá, výrazy tváre, momenty ticha, reč tela, ba dokonca vôňa, chvenie rúk, začervenanie sa, pot, pretože to všetko rozpráva a je to súčasťou ľudskej komunikácie (porov. Fratelli tutti, č. 43).

Schopnosť nadobudnúť pohľad, ktorý dokáže vytvárať si vzťah, je teda kľúčom k autentickej komunikácii a je ním tým väčšmi v tomto zložitom období pandémie, keď virtuálny kontakt často prevláda nad kontaktom skutočným.