Hrdinky románov nachádzajú pravého Boha

Ženské romány plnia pulty kníhkupectiev ako na bežiacom páse. Čitateľky pri nich cestujú na nové miesta, oddýchnu si, neraz sa aj zasnívajú. V príbehoch dokonalých hrdinov však často chýbajú správne vzory.
Daniela Ovadová 06.03.2021
Hrdinky románov nachádzajú pravého Boha

Čitateľky môžu mať dnes problém nájsť román, kde spisovatelia nepropagujú neviazaný spôsob života, ľudí bez chýb a slabostí alebo nezdravú romantiku, ktorá sa lepí na prsty horšie ako cukrová vata. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Mnohí autori kníh pre ženy striktne rozdeľujú postavy na dobré a zlé. Muži vystupujú ako bezchybní fešáci alebo tyrani bez štipky ľudskosti. Ženy sú zase absolútne sebestačné, nezávislé, no pritom citlivé krásavice alebo sebecké harpye.

Čitateľky môžu mať problém nájsť román, kde spisovatelia nepropagujú neviazaný spôsob života, ľudí bez chýb a slabostí alebo nezdravú romantiku, ktorá sa lepí na prsty horšie ako cukrová vata.

Príjemnú zmenu aj na slovenský knižný trh prinášajú súčasné americké autorky Francine Riversová a Karen Kingsburyová. Ich hrdinky sú ženy z mäsa a kostí, padajúce i vstávajúce, niekedy tápajúce vo tmách, no vždy nakoniec nachádzajúce cestu k Bohu.

Dynah odvážne milujúca život

Bezproblémový život študentky Dynah naplnený láskou jej blízkych a vierou v Boha sa navždy zmení, keď ju raz cestou domov znásilní neznámy muž. Hrôzu z otrasného zážitku korunuje zistenie, že čaká nechcené dieťa.

Hrdinka Riversovej románu Dieťa zmierenia čelí nátlaku rodiny a priateľa, ktorí ju presviedčajú, aby išla na potrat. Jemný Boží hlas ju však uisťuje, že na otázku, či nechať žiť ľudskú bytosť, je iba jedna správna odpoveď.

Hoci Dynah stratí snúbenca a jej rozhodnutie v rodine vyplaví šokujúce tajomstvá z minulosti, vďaka odvážnej láske k životu aj nečakane veľa získa. Keď sa rozhodne nechať si svoju dcéru, nachádza v nej poklad a čaká ju tiež pravá láska muža, v ktorú sa ani neodvážila dúfať.

Francine Riversová v knihe citlivo rieši problematiku potratov. Opisuje, aké ďalekosiahle dôsledky majú vo fyzickom i duchovnom svete, či už si to zainteresovaní uvedomujú alebo nie.

Dynah si nečakane musí vybrať medzi tým, čo je ľahké, a tým, čo je správne. Vďaka rozhodnutiu neodhodiť svoj kríž, ale niesť ho, hoci ju tlačí k zemi, sa utvrdí v tom, že existuje len jedna správna Cesta.

Jej nečakané dieťa už viac nie je nechcené, ale milované, lebo skrze Božiu milosť v ňom nachádza ten najväčší dar.

Emma zaplavená Božím odpustením

Karen Kingsburyová sa na tematiku potratov pozerá z iného uhla. Hrdinovia jej románu Medzi nebom a morom Emma a Brad sa skamarátili už v detstve, neskôr sa zaľúbili a po skončení štúdia plánovali zosobášiť sa. Rozhodli sa žiť v čistote, no ich vášeň bola silnejšia ako oni.

Po jednej spoločnej noci nasledovali ďalšie a nezostali bez následkov. Dvaja mladí ľudia zoči-voči strachu z príchodu nečakaného dieťaťa urobili osudnú chybu. Brad zaplatil Emme potrat. Odvtedy ich vzťah ochladol a čoskoro sa rozišli.

O desať rokov žije Brad na opačnom pobreží Spojených štátov, má sľubne rozbehnutú kariéru, čoskoro sa žení, no stále ho prenasledujú spomienky na bývalú priateľku a ich dieťa. Rozhodne sa ju vyhľadať a poprosiť o odpustenie.

Emma žije osamelý život uzatvorená do seba sužovaná výčitkami svedomia. Trpí neutíchajúcou bolesťou z najväčšej chyby svojho života. Keď sa spolu s Bradom zmieri s minulosťou a oplače nenarodené dieťa, zisťuje, že jej zranenú dušu môže zahojiť len dotyk Pôvodcu života.

Karen Kingsburyová sa v tomto príbehu dotýka sŕdc hlavne tých čitateľov, ktorí tak ako Emma a Brad spáchali nenapraviteľný omyl. Kniha je svedectvom, že v tieni Božieho milosrdenstva bledne každé zlo.

Poznanie, že niet takého hriechu, ktorý by Boh nedokázal zmyť, dáva ohromnú nádej zraneným dušiam.

Grace rozhodnutá konať správne

O tom, aké ťažkosti môže spôsobiť nečistý život, píše Francine Riversová v románe Dielo majstra. Grace sa stáva osobnou asistentkou známeho losangeleského výtvarníka Romana. Mladá žena tuší, že jej šéf zápasí s démonmi minulosti, no postupne aj on odhaľuje jej tajomstvá.

Grace kedysi žila v nečistom vzťahu, a keď sa z neho vymanila, dopustila sa ďalšej chyby. Zo známosti na jednu noc počala syna, ktorého teraz vychováva sama. Poučila sa z vlastných chýb, a preto sa zdráha zblížiť sa s Romanom, ktorý žije stratený ďaleko od Boha.

Po čase, keď si naplno uvedomí ich vzájomne rastúcu príťažlivosť, odchádza od neho aj z mesta, aby sa vyhla hroziacemu pokušeniu. Po odlúčení sa nielen Grace, ale aj Roman postupne zmierujú so svojou minulosťou a nachádzajú cestu k Bohu.

Francine Riversová na príklade mladej matky ukazuje, že každé rozhodnutie človeka vykročiť po tŕnistej, no správnej ceste Boh mocne požehná.

Grace si často volila tú jednoduchú cestu, ale až keď prevzala zodpovednosť za svoj život a odovzdala sa celkom do Božej vôle, zahalilo ju jeho odpustenie a mohla si byť istá, že bude vždy tam, kde má byť.

Sami pripravená byť sebou

Karen Kingsburyová postupne vydáva knihy zo série Anjelská misia, kde približuje, ako môžu anjeli pôsobiť medzi ľuďmi na zemi. V slovenčine zatiaľ vyšli dve časti z pripravovaných štyroch.

V prvej sa Sami uväznená v zdanlivo bezchybnom partnerskom vzťahu, so skvelou kariérou a s oslnivou budúcnosťou snaží znovu nájsť svoje pravé ja. Cíti, že stáť po boku na seba zameraného muža ju ubíja. Túži slobodne zažívať dobrodružstvá a zbaviť sa škrupúľ ako jej najlepšia priateľka Mary Catherine.

Keď po rokoch opäť stretáva Tylera, svoju dávnu lásku, postupne sa dokáže oslobodiť spod požiadaviek iných. Znovu sa stáva sama sebou, žije život, ktorý jej pripravil Boh. Keď si zloží masku, spadnú aj tie Tylerove a dvaja zranení ľudia k sebe nanovo nachádzajú cestu.

Karen Kingsburyová tu ukazuje, že nie je dôležité plniť očakávania druhých ľudí; nie im sa treba páčiť. Pravá identita človeka sa neodvíja od statusu v rodine, práci či spoločnosti. Dáva ju len Boh. On každému šepká, že v prvom rade je jeho bezpodmienečne milovaným dieťaťom.

Eunice verná svojmu poslaniu

Keď Paul prijme nové miesto pastora Centervillského cirkevného zboru, jeho manželka Eunice je nadšená. S ubiehajúcimi rokmi však zdesene sleduje, ako sa Paulova služba mení na honbu za mocou, peniazmi a ľudským uznaním.

Hoci kostol navštevuje čoraz viac farníkov, postupne sa z neho vytráca nadšenie pre nezištnú pomoc blížnym a, čo je ešte horšie, ohlasovanie pravého evanjelia. Napriek manželovmu poblúdeniu verne stojí po jeho boku.

Jedinú útechu nachádza v Bohu, s ktorým ju už od detstva spája silné puto dôvery. Jej rodičia zomreli, no Eunice má zriedkavo blízky vzťah so svokrou. Tá si zvykla pred chybami svojho manžela, tiež pastora, zatvárať oči.

Eunice však odmieta bezmocne sledovať zlo. Keď raz prichytí manžela v náručí inej ženy, znova sa utieka len k Bohu. „Stále som si opakovala, že láska verí v to najlepšie. Ale láska neignoruje zlo. Láska nezametá hriech pod koberec a nepredstiera, že neexistuje,“ hovorí v modlitbe.

Hoci sama zakolísala, keď sa jej zapáčil iný muž, nikdy Paula ani v myšlienkach nepodviedla. Dokázala vytrvať vo svojom poslaní manželky, neochabovať v trpezlivosti, dobrotivosti a jej láska nikdy nezanikla.

Román Francine Riversovej A zaznel šofar hovorí o tom, aké bohaté ovocie prináša neochvejná odovzdanosť sa do Božích rúk. V prípade Eunice to bolo obrátenie jej manžela.

Ema odhodlaná obetovať sa

Martin a Ema sú pre okolie príkladom dokonalého manželského páru. Obaja sú úspešní v práci, majú tri deti a krásny dom. Nikto netuší, že svoje šťastie iba predstierajú. V skutočnosti sa chystajú oznámiť rodine rozvod.

Za roky manželstva zmizla ich blízkosť a stali sa cudzincami v spoločnej domácnosti. Oboch šokuje, keď im najstaršia dcéra oznámi, že sa bude vydávať. Rozvod odložia na nevyhnutne dlhé obdobie, aby jej nepokazili prípravy.

Ema obetavo pomáha dcére chystať svadbu, pričom skrýva bolesť v srdci a uvažuje o tom, prečo jej vlastné manželstvo stroskotalo. S Martinom si na seba nenachádzajú čas, obaja majú pocit, že toho druhého nezaujímajú, no pritom kladú vlastné záujmy na prvé miesto.

Ema obetuje svoj život deťom a domácnosti. Trpí tým, že jej manželovi sa zapáčila iná žena. Bodavá vnútorná bolesť napokon ju i Martina vracia do náručia Boha, ktorý pozná pravdivé odpovede na všetky ich otázky.

Karen Kingsburyová v románe Čas tancovať ukazuje, že o každé manželstvo sa treba starať ako o krásnu záhradu, inak hrozí, že ho udusí burina všednosti a sebectva. V pokračovaní Čas objať sa manželia čelia ďalším rodinným problémom, no tu sa im už kríž nesie oveľa ľahšie – nesú ho spolu. A s Bohom.

Každá žena je očarujúca

Čitateľky, ktoré nie sú fanúšičkami románov, môžu siahnuť po výbornom diele manželov Johna a Stasi Eldredgeovcov Očarujúca. Hlavná hrdinka je skutočná žena z mäsa a kostí – každá žena, v hĺbke duše očarujúca.

Svoju skutočnú krásu neuvidí v pohľadoch mužov ani v zrkadle, ale len v očiach Boha. Veľa sa tu píše o spoznávaní vlastnej hodnoty, o objavovaní neviditeľných pôvabov a o srdci, ktoré treba viesť, nie iba slepo nasledovať.

Autori uisťujú čitateľky, že Boh ich môže uzdraviť z každého hriechu, z každého zranenia, že len v jeho rukách môžu naplno rozkvitnúť. Očarujúca zapôsobí blahodarne na každú čitateľku, keď si uvedomí, že ona sama je hrdinkou nenapodobiteľnej knihy zvanej život.