Jezuliatko prichádza - aj do kníhkupectiev

Zamyslenia nitrianskeho biskupa Viliama Judáka môžu čitatelia poznať aj zo stránok Katolíckych novín. Tentoraz prichádza na trh jeho publikácia Jezuliatko prichádza (SSV, 2018), ktorá sa tematicky viaže na Adventné a Vianočné obdobie.

Daniel Dian 12.12.2018
Jezuliatko prichádza - aj do kníhkupectiev

Snímky: Erika Litváková

Hľadal som pre deti knihu k Vianociam.

Zaujala ma jedna s výraznou maľbou na titulke.

Začal som v nej listovať. Bol som zvedavý, kto je autorom ilustrácie.

Ondrej Zimka, reprodukcia jeho obrazu Klaňanie Troch kráľov na Šľahorke.

A po úvodnom slove Ivana Šulíka som sa už začítal do krátkych, jadrných slov Viliama Judáka očakávajúc, že to budú zamyslenia pre deti. A ony nie sú!

Uvedomil som si, že Viliam Judák chce svojimi úvahami vrátiť čas nám dospelým.

Čas, v ktorom sme prívetivejší, priateľskejší, ľudskejší, lebo nás preniká posolstvo lásky Boha cez vtelenie večného Slova, Ježiša Krista. 

Stáva sa naším svedomím

Pohrúženie sa do týchto zamyslení ma uviedlo do čias môjho detstva, do skromnej chalúpky starých rodičov, kde som prežíval časť svojho chlapčenstva.

Pred očami sa mi vynorili starí rodičia, stará mama zažíhajúca sviecu a starý otec, ktorý bral do ruky Bibliu a začal z nej čítať.

Napriek tomu, že jednotlivé zamyslenia sú rozložené na každý deň Adventu a celého Vianočného obdobia, zahĺbil som sa do nich „na dúšok“.

Čas ticha, Všetko má svoj čas, Tón života, Pokoj v duši, Blízkosť iného, Dovoľme láske sa narodiť, Darujme sami seba, Reč lásky, Darovanie darujúcemu, Odkaz Vianoc a Misionári dobroty - to sú kapitolky, ktoré ma zaujali najviac spomedzi tridsiatich deviatich odprezentovaných zamyslení.

V nich autor ukazuje smerovníky nášmu životu.

Nenásilným spôsobom preniká cez tvrdosť sŕdc a istým spôsobom sa stáva naším svedomím.

Pomáha nám znovu sa stať deťmi bez falše, zloby a túžby po moci.

Pomáha nám vrátiť sa na cestu skromnosti a pokoja vnútra.

A aj keď mnohí možno dostanú túto knihu v čase vrcholiaceho Adventu alebo dokonca vianočného času, nemali by sme ju odložiť nabok s tým, že bude aktuálna až ďalší rok – ale jednoducho ju začať čítať. 

Veľká učebnica lásky

Táto kniha nie je iba knihou zamyslení, ale aj knihou približujúcou zvyky Vianoc v tridsiatich siedmich krajinách sveta, konkrétne v druhej časti Príbehy z národov.

Práve cez prierez putovania krajinami sa predo mnou otvára realita uvedomenia si, že pred Bohom niet Gréka či Rimana, obrezaného či neobrezaného, ale je tu iba človek, ktorý v sebe skrýva obraz Boha – a ten nemáme právo dehonestovať či ničiť.

Preto nás autor týmito príbehmi vedie k odstraňovaniu skrytého alebo aj zjavného antisemitizmu, rasizmu a formuje nás v duchu evanjeliového posolstva lásky.

Toto posolstvo sa stáva veľkou učebnicou lásky, znášanlivosti, tvorby pokoja a spolužitia všetkých.  

Aby bol svet lepší

Ak som v úvode napísal, že podľa obálky som čakal knihu pre deti, som veľmi rád, že je to kniha, ktorá sa vymyká jednostrannému zameraniu, ale naozaj si v nej každý môže nájsť to, čo najviac potrebuje.

Presne v duchu autorových slov:

„Prijmime teda zodpovedne odkaz Vianoc a s ním aj hodnoty, ktoré nám prinášajú do života, aby svet v nás i okolo nás bol lepší, ľudskejší a hodnotnejší – Boží.“

Daniel Dian (autor je rímskokatolícky kňaz)