Liptovské múzeum zreštaurovalo Ukrižovanie

Oltárny obraz Ukrižovanie namaľoval v roku 1826 Emericus Boboth, kňaz a správca farnosti Hrboltová v rokoch 1821 – 1834. O jeho obnovu sa postaralo Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré malo dielo vo svojom depozite.
Lívia Dvorská 10.08.2023
Liptovské múzeum zreštaurovalo Ukrižovanie

Obraz Ukrižovanie namaľoval na väčšiu slávu Božiu Imrich Boboth, farár hrboltovský, roku Pána 1826. Snímka: Lívia Dvorská

Reštaurátorské práce na Ukrižovaní trvali od októbra 2020 do apríla 2023. Vykonával ich akademický maliar Jozef Dorica. „Výjav je namaľovaný olejovými farbami na ľanovom plátne umiestnenom na podráme z roku 1826,“ informoval Viktor Mydlo z Liptovského múzea.

„Maľba bola v havarijnom stave, cez praskliny olejového náteru presiakol na pôvodné plátno nevhodne vykonaný sekundárny lakový náter a aj podrám bol v degradovanom stave.“

Zaujímavé je, že zadná strana plátna obsahovala päť tajuplných ľanových záplat – podľa reštaurátora Jozefa Doricu sa totiž na ich mieste nenašlo poškodenie pôvodného plátna ani náznaky premaľby.

„Keď Liptovské múzeum získalo v roku 1957 toto dielo, meno autora sa nedalo určiť. Až po odstránení jednej zo záplat sa ukázala signatúra, na základe ktorej bolo autorstvo pripísané maliarovi menom Emericus Boboth,“ vysvetlil Viktor Mydlo.

Celý objavený názov bol napísaný v latinčine a v doslovnom preklade znamená: Všetko na väčšiu slávu Božiu namaľoval osobne Imrich Boboth, farár hrboltovský, roku Pána 1826.

Reštaurovanie obrazu spočívalo v stabilizácii opadávajúcich častí pôvodnej maľby, ktoré boli zlepené tlakom a vhodnými chemickými a organickými látkami.

Tiež boli odstránené záplaty, plátno bolo vyčistené, zbavené stmavnutého laku, prelakované, vyrovnané a upevnené na nový podrám. Dielo bolo následne privezené z ateliéru reštaurátora do sídelnej budovy múzea v Ružomberku, kde bude vystavené ako súčasť stálej expozície sakrálneho umenia.