Na detskej vlne básní

Odvezte sa na detskej vlne v rovnomennej zbierke básní saleziána Jána Vetvu.
Margita Vanovčanová 06.01.2024
Na detskej vlne básní

Súčasnú detskú poéziu by ste na pultoch kníhkupectiev museli poriadne dlho hľadať. Akosi jej niet, vydavatelia siahajú len po tých starších, overených veršoch, aj to veľmi sporadicky.

Preto je pri novej knižke z vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha s názvom Na detskej vlne dôvod na radosť. Vyšla totiž zbierka básní pre deti.

Niektoré z básní sú ako modlitba, v iných sa autor zameral na veršované prerozprávanie vybraných prikázaní z Desatora. Básne nie sú dlhé, majú najviac 16 až 20 veršov.

Pomedzi ne malý čitateľ urobí krok aj k folklórnej tradícii – k porekadlám o Bohu, ktoré sú aktuálne aj dnes. Ak bude túto knihu s dieťaťom čítať rodič, je predpoklad, že sa spoločne zamyslia nielen nad básňami a ich nadčasovým odkazom, ale aj nad porekadlami a ich významom.

Vytiahnutie tých takmer zabudnutých a nepoužívaných, no pritom súčasných a minimalisticky vyjadrených, rokmi overených skúseností, je milým osviežením. V knižke nájdeme básne z rôznych oblastí.

Časť z nich je venovaná morálke nášho života a situáciám, ktoré pozná každé dieťa: keď sa hnevá alebo keď závidí, ale aj keď túži pomáhať.

Ak ste už s dieťaťom čítali Bibliu, budú mu známe niektoré príbehy – možno o obrovi Goliášovi a o Dávidovi, možno o mýtnikovi Zachejovi alebo o  vdove, ktorá do pokladničky hodila všetko, čo mala.

Práve tieto biblické príbehy autor prerozprával formou básne. Záver knihy patrí najvýznamnejším udalostiam liturgického roka – Ježišovmu narodeniu v Betleheme, jeho ukrižovaniu a zmŕtvychvstaniu.

Knižka je určená najmä pre menšie deti – veršom porozumejú predškoláci a možno aj mladší škôlkari, krátke básne sa budú dobre čítať aj začínajúcemu čitateľovi či pokročilému prvostupniarovi.

Ešte pár slov k Jánovi Vetvovi. Nie je to tak celkom Ján Vetva, je to pseudonym saleziána Víta Ušáka, ktorého storočnicu narodenia sme si pripomenuli v roku 2023.

Popri svojom rehoľnom a kňazskom povolaní bol aj literárne činný a knižka básní pre deti Na detskej vlne je jedna z viacerých, ktoré vydal.

Ilustrácie do tohto vydania pripravila súčasná výtvarníčka Tatiana Svatošová, dcéra Miroslava Cipára, významného ilustrátora detských kníh, ktorá priam detailne, no zároveň realisticky nakreslila to, o čom Vetva píše.

Ich symbióza je v knižke dobre čitateľná a je zrejmé, že malé obrázky deťom ukážu to, čo im písmená básní povedia. Nech sa páči, posúďte sami.