Nesme s Ježišom kríž našej rodiny

Na Pôstne obdobie v Roku rodiny Amoris laetitia pripravil nitriansky pomocný biskup Peter Beňo pobožnosť krížovej cesty za rodiny.
Martina Grochálová 18.03.2022
Nesme s Ježišom kríž našej rodiny

Detail obálky publikácie: Peter Beňo: Krížová cesta za rodiny. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2022

V jednotlivých zastaveniach predstavuje konkrétne neľahké situácie, aké prežíva súčasná rodina – či už je to túžba po dieťati, ťažkosti rodiny s deťmi v rozličnom veku, starostlivosť o starých rodičov alebo o chorých.

Autor nezabúda ani na neúplné rodiny, rodiny s adoptovanými deťmi, vdovcov či slobodných, ktorí si hľadajú svoje miesto v spoločnosti.

Na pamäti má aj to, že práve v dobrej rodine vznikajú duchovné povolania, preto je dvanáste zastavenie obetované za duchovné povolania a trináste za rodiny, ktoré vychovali kňaza alebo zasvätenú osobu.

Posledné, štrnáste zastavenie, upriamuje pozornosť na duchovnú rodinu diecézy a na angažovanosť i službu rodiny v rámci Cirkvi. Oceniť treba, že Krížová cesta za rodiny je napísaná sviežim jazykom, ponúka krátke, no výstižné zamyslenia, citáty zo Svätého písma a prosby o požehnanie pre rodiny i o silu niesť všetky väčšie či menšie kríže, ktoré prináša rodinný život. Určená je na súkromnú i verejnú pobožnosť.