Ocenili osobnosti kultúry na Slovensku

Po viac ako roku v Bratislave už po devätnásty raz odovzdali Cenu Fra Angelica. Na nádvorí Primaciálneho paláca si 8. júna cenu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru prevzalo dvanásť laureátov.
Ľudovít Malík 19.06.2021
Ocenili osobnosti kultúry na Slovensku

V oblasti hudobného umenia patrila k laureátom aj speváčka Sima Martausová. Cenu jej odovzdal biskup František Rábek. Snímka: Peter Zimen

Medailu so zobrazením patróna umelcov a diplom odovzdal oceneným osobnostiam biskup František Rábek spolu s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom. Krásne prostredie a výborná atmosféra orámovali odovzdávanie tejto už tradičnej ceny. Vo vzduchu bolo cítiť radosť z osobného stretnutia
namiesto virtuálnych stretnutí, odohrávajúcich sa na niektorej softvérovej platforme.

Hudba a výtvarné umenie

Radosť zo živého vystúpenia, pred ktorým však mala zároveň aj rešpekt, vyjadrila Sima Martausová, ktorá bola ocenená ako prvá v oblasti hudobného umenia.

Druhým oceneným bol cirkevný hudobník, organista Marián Muška. Celý jeho profesijný a pracovný život je spätý s kráľovským hudobným nástrojom – organom. Ako zakladateľ a dlhoročný vedúci oddelenia cirkevnej hudby na Konzervatóriu v Žiline pedagogicky pôsobí takmer 25 rokov, pričom vychoval celý rad cirkevných hudobníkov a organistov.

Treťou ocenenou v oblasti hudobného umenia bola pedagogička Eva Malatincová, „vzácny to človek“ – ako zaznelo v laudácii. Čo bolo a aj je podstatnejšie v jej živote, bolo rozhodnutie založiť Cirkevné konzervatórium v Bratislave. Eva Malatincová vybudovala inštitúciu, na ktorú môže byť hrdý aj zriaďovateľ.

Za prínos v oblasti výtvarného umenia dostal cenu reštaurátor Štefan Kocka, ktorého práca je mimoriadne plodná. Okrem iného zreštauroval jednu z najväčších máp Viedne z roku 1778, ktorá sa nachádza v múzeu v Betliari.

Druhým oceneným v oblasti výtvarného umenia bol fotograf, kameraman a pedagóg Štefan Komorný. V jeho tvorbe sa výrazne prelína práca kameramana s prácou umeleckého fotografa. Má za sebou množstvo diel a jedným z najznámejších je spolupráca na realizácii publikácie Dóm. Katedrála sv. Martina v Bratislave, pričom snímanie trvalo dva roky.

Tretím oceneným v tejto kategórii sa stal akademický maliar Ján Kudlička. Ako zaznelo v laudácii, Ján Kudlička pripomína renesančného človeka. „Teší sa zo života, no zároveň ho hĺbkovo, meditatívne prežíva. Centrom jeho celoživotného záujmu sa od sedemdesiatych rokov stala krajina, osobitne krajina Oravy a Liptova, čo panoramaticky dokumentuje monografia Mystérium krajiny.“

Slovesné umenie a mimoriadne ocenenie

Ako tretie prišlo na rad slovesné umenie. Tu bol ako prvý ocenený scénograf, folkový skladateľ, pesničkár a riaditeľ Rádia Devín Peter Janků. Je autorom vyše sto scénických a kostýmových výprav vrátane troch filmov a jedného televízneho seriálu.

Vo svojej tvorbe sa aktívne venuje náboženským témam. Je autorom rozhlasovej hry o blahoslavenom Titusovi Zemanovi s názvom Hranice svätosti. Peter Janků sa otvorene a verejne hlási ku katolíckej viere, zdôrazňuje jej hodnoty a zastáva sa jej svedkov a predstaviteľov Cirkvi.

Druhým oceneným v oblasti slovesného umenia bol redaktor Štefan Chrappa, známy aj pod pseudonymom Pišta Vandal. Štefan Chrappa nesie v sebe silný ekumenický rozmer a jeho umelecká a publicistická tvorba chce budovať mosty tak k nekatolíckym kresťanom, ako aj k ľuďom mimo kresťanského prostredia.

Tretím oceneným bol básnik, prekladateľ, literárny vedec a editor Ján Zambor, ktorý sa v závere za ocenených poďakoval. Básnická tvorba Jána Zambora zdôrazňuje hodnoty, ktoré sú dôležité pre život – domov, manželstvo, rodina, láska, spätosť s prírodou, rodová a spoločenská pamäť, spätosť s tradíciou – kultúrnou i duchovnou, teda kresťanskou.

Za prínos do kresťanskej kultúry na záver mimoriadne ocenili publicistu a fotografa Jaroslava Slašťana, literárneho vedca a univerzitného profesora Tibora Žilku a kňaza a publicistu Mariána Gavendu.

Cena Fra Angelica, ktorú Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi.