Odkrývať s rodinou najväčší dar

Ak chcete v čase Adventu intenzívnejšie precítiť Božiu lásku, nehu a starostlivosť, možno vám k tomu pomôže aj titul Odkrývanie najväčšieho Daru od autorky Ann Voskampovej, ktorá má dar „objať čitateľa slovami“. 
Martina Jokelová Ťuchová 30.11.2019
Odkrývať s rodinou najväčší dar

Boh k nám prichádza s množstvom darom; možno si niektoré z nich uvedomíme či pripomenieme vďaka najnovšej knihe Ann Voskampovej. Ilustračná snímka: unsplash/Annie Spratt

Adventný čas v rodine už niekoľko rokov prežívame spolu s Jesseho stromom.

Je to forma adventnej prípravy, pri ktorej si s našimi šiestimi deťmi čítame kratučký príbeh biblickej postavy z Ježišovho rodokmeňa určený na daný deň a tešíme sa na prisľúbeného Spasiteľa, ktorého príchod bol v dejinách tak túžobne očakávaný. 

Najprv sme si symboly spojené s týmito postavami vyrobili s mamičkami zo spoločenstva v rámci „vrecúškovej výmeny“ a vešali doma na fikus pri jedálenskom stole.

O rok neskôr sme si ku krátkemu úryvku z Písma prečítali aj pár viet z knihy Najväčší Dar od Ann Voskampovej určenej dospelým.

Prekvapilo ma, ako tento spôsob prípravy prijímajú naši tínedžeri (dokonca sa niekedy pri čítaní predbiehali) a takisto aj naši najmenší – pri počúvaní úryvkov a hľadaní správnych symbolov dokázali obsedieť a všeličo zaujímavé sa vypytovali. 

Konkrétne prejavy Božej lásky
Foriem Jesseho stromu, ktorý má vo svete dlhú tradíciu, je mnoho – líšia sa vo výbere niektorých postáv biblických dejín alebo vo výbere čítaní a proroctiev.

Podstata prípravy na Najväčší Boží dar však zostáva.

V nádherne ilustrovanej knihe Odkrývanie najväčšieho Daru, ktorú Ann Voskampová písala pre deti, sa však autorke podarilo niečo oveľa viac – vyrozprávať jednotiacu niť biblických dejín tak, aby najmenší čitatelia objavovali v životoch postáv Ježišovho rodokmeňa konkrétne prejavy Božej lásky, žasli nad nimi a tešili sa, že s rovnakou nedozernou láskou sa stará Boh aj o ich životný príbeh.

Dvadsaťpäť adventných dní, ku každému nadpis či skôr posolstvo na daný deň, kratučké čítanie o biblickej udalosti alebo postave, autorkino prerozprávanie a odkrývanie posolstva a ku každému dňu pár podnetov na rozhovor s dieťaťom vo forme otázok a tipy na rodinné aktivity.

Začalo to bozkom Boha
Ann má dar hrejivého rozprávania, dotýka sa slovami hlboko, presne, nenásilne i veľmi nežne pomenúva nevšedným spôsobom „všedné nádhery“ života s Bohom.

V tejto publikácii pre deti svoj dar akoby využívala ešte plastickejšie, a pritom veľmi prirodzene.

Keď niečo abstraktné s objavným nadšením približuje dieťaťu, vychádza zo skúsenosti a z reality súčasného dieťaťa. Vie slovami čitateľa objímať, aby mu s radosťou ukázala väčšie a dokonalejšie Božie objatie.

„Tvoj príbeh sa začal bozkom Boha,“ odkrýva čitateľovi verše z Knihy Genezis o stvorení a s každým ďalším adventným dňom od postáv Evy a Adama cez Abrama, Rút, Rachab, Jesseho, Jonáša, Jána až po Máriu a Jozefa čitateľ z jej rozprávania prežíva radosť, ako sa Boží ľúbostný príbeh napĺňa v betlehemskom Dieťati, ktoré je stále s nami a pre nás.

„Nech by sa stalo čokoľvek, vždy platí, že ťa stvorila Láska. Pre lásku... Ježiš by urobil aj nemožné, aby ťa zachránil,“ povzbudzuje Ann, aby sme sa nebáli dôverovať za každých okolností, nech je svet okolo nás akýkoľvek.

A keď takýmto spôsobom odkrýva kerygmu – posolstvo spásy, ako asi znie odpoveď čitateľa na otázku betlehemského Dieťaťa: Vezmete si ma? Chcete ma? 

Semienko v puklinách sveta
Veľmi sa teším na tohtoročný Advent s Odkrývaním najväčšieho Daru a viem, že niektoré stránky si budeme s deťmi čítať veľakrát aj po Vianociach.

Keď sa budeme potrebovať povzbudiť pravdou o láske, s akou sme boli stvorení; keď sa budeme rozprávať o nebezpečnom klamárovi, ktorý nás chce ako had ovinúť klamstvami a presvedčiť, že Boh to s nami raz vzdá a prestane nás milovať. Aký omyl!

„Boh ťa nikdy nepretane hľadať“ – pripomína Ann.

Keď sa budeme učiť, ako „vhodiť semiačko - slovko odvahy - do puklín tohto sveta“ a trpezlivo pozorovať, aký strom z neho vyrastie.

Keď si budeme chcieť v rodine pripomenúť, že sme požehnaní a máme byť požehnaním: „Vianoce sú už predo dvermi. Potrebné je len jedno – vytvoriť vo svojich dlaniach aj v srdci priestor pre lásku, ktorá chce vstúpiť do tohto sveta.“