Odporúčame: Klenotníkov obchod

„Je to smutné, keď sa musíme učiť láske od našich vlastných detí.“ K takémuto postrehu dospeje Štefan na svadbe dcéry vo filme Klenotníkov obchod (The Jeweller's Shop, 1988), ktorý je „príbeh o priateľstve, ktoré prerástlo v lásku. Ale nepredbiehajme."
Mária Bilá 16.05.2020
Odporúčame: Klenotníkov obchod

Film sa zvykne prezentovať tým, že scenár k nemu napísal Ján Pavol II.

Nie je to celkom pravda; scenáristicky sa pod dielo podpísal Jeff Andrus, pričom adaptoval divadelnú hru Jána Pavla II., presnejšie Karola Józefa Wojtyłu, ktorý ju pod pseudonymom Andrzej Jawień uverejnil časopisecky v roku 1960.

Aj z roku vydania bude divákovi evidentné, že predloha si prešla určitou dejovou úpravou. 

Čo nás teda vo filme čaká? V prvom rade príbeh troch párov.

Tereza a Andrej boli najprv priatelia; ich vzťah časom vyústil do manželstva, ktoré veľmi rýchlo ukončila Andrejova smrť vo vojne. Svoje „áno“ si totiž povedali v roku 1939.

Neskôr sa ovdovená matka (manžel sa nestihol dožiť ani synovho narodenia) presťahuje do Kanady, kde ešte pred vojnou emigroval druhý ústredný pár – jej priatelia z mladosti Anna a Štefan.

On sa už v úvode filmu/vzťahu javil ako pomerne egoistický typ muža, ktorý pri dvorení neváha aj čo-to predstierať; ona dnes s ním trpí –  a keby sa dalo, rozvedie sa.

Práve oni majú mladú dcéru Moniku, ktorá na žiadosť o ruku reaguje nečakane – panikou z toho, že všetky manželstvá sa skončia tak, ako to jej rodičov.

Konfrontácia s dcérinou reakciou je pre manželov katarzná. Príbeh sa končí temer rozprávkovo.

Otázka je – a čo naše životy, manželstvá?

Sú pre iných zdrojom nádeje alebo strachu?