Odporúčame: Láska vyháňa strach

Aj málo slov vie sprostredkovať veľa nehy a útechy. Pomerne aktuálnym dôkazom tohto tvrdenia je vo svete hudby pieseň Láska vyháňa strach
Mária Bilá 25.04.2020
Odporúčame: Láska vyháňa strach

Niekedy k nám Boh môže prehovoriť i cez pieseň. Ilustračná snímka: Gaelle Marcel

Jej autorka Sima Martausová ju online odpremiérovala na youtube a svojom facebooku 19. marca. „Pieseň pre vás/nás do týchto dní (z pripravovaného albumu), v ktorej si predstavujem, ako sa Boh prihovára človeku, ktorý je v núdzi,“ napísala o nej.

Bez ohľadu na to, aká je alebo bude situácia v súvislosti s COVID-19, pieseň nestratí svoju aktuálnosť; veď kto z nás sa aspoň občas nebojí? 

Svojím nežným, pekne sfarbeným hlasom sa speváčka prihovára vystrašenej duši; vďaka rôznym konotáciám je odčitateľné, že tak robí v mene Boha; že slová, ktoré spieva, sú vlastne „odpoveďou“ na ľudský strach. 

Text Simy Martausovej pracuje s viacerými biblickými alúziami napríklad „tak sa mi neboj, moja nalomená trstina, ťa nedolomím“ (porov. Iz 42, 3), „vlasy máš zrátané“ (porov. Mt 10, 30; Lk 12, 7) či „keď prosíš o chlieb, vari nedám ti iné“ (porov. Lk 11, 11; Mt 7, 9).

Koniec koncov, už pôvod samotného názvu Láska vyháňa strach dešifrujú viacerí v kontexte Písma (porov. 1 Jn 4, 18).

Tieto biblické odkazy Sima Martausová zakomponovala do textu citlivo a patrične; v kombinácii s jemnou klavírnou hudbou Daniela Špinera je to temer meditatívny počin. 

Sú piesne, ktoré pôsobia ako modlitby; a dokážu presne tlmočiť to, čo máte na srdci, len ste možno nemali na jazyku. A potom sú piesne, ktoré pôsobia ako odpoveď na tieto naše srdcové záležitosti.

Láska vyháňa strach patrí rozhodne medzi ne.